جاذبه های مهم تاریخی فرهنگی و گردشگری مراغه

جاذبه های مهم تاریخی فرهنگی و گردشگری مراغه

 1. معبد مهر ورجوی
 2. گنبد سرخ مراغه
 3. برج کبود مراغه – برج گنبد کبود مراغه
 4. برج مدور
 5. رصدخانه مراغه
 6. گنبد غفاریه مراغه
 7. مسجد ملارستم مراغه
 8. کلیسای هوانس مراغه
 9. مقبره آقالار مراغه
 10. مقبره اوحدی مراغه ای
 11. یخچال مرادیان مراغه
 12. ایستگاه راه آهن مراغه
 13. مجموعه حاجی غفار
 14. امامزاده ابراهیم چکان
 15. امامزاده سید محمد مراغه
 16. موزه تخصصی ایلخانی مراغه
 17. موزه سنگ نگاره های مراغه
 18. موزه شهداء
 19. دریاچه سد علویان مراغه
 20. غار هامپوئیل مراغه

Maragheh Historical, Cultural & Tourism Attractions

 1. Mehr Temple of Varjovi
 2. Sorkh Dome Tower
 3. Kaboud Dome Tower
 4. Modavvar Dome Tower
 5. Observatory
 6. Ghaffariyeh Dome Tower
 7. Molla Rostam Mosque
 8. Havanes Church
 9. Aghalar Mausoleum
 10. Ohadi Mausoleum
 11. Moradian
 12. Railway Station
 13. Haji Ghafar Complex
 14. Ebrahim Tomb
 15. Mohammad Tomb
 16. Ilkhanid Specialized Museum
 17. Stonegraph Museum
 18. Shohada Museum
 19. The Lake of Alavian Dam
 20. Hampoeil Cave

Monuments of Maragheh, Maragheh monuments, circular towers Maragheh, Maragheh monuments, tourist attractions, Maragheh, Maragheh city attractions, attractions Maragheh observatory Maragheh, Maragheh Mlarstm Mosque, Cultural Heritage Maragheh, Maragheh Education Association, Church Hovans Maragheh, Maragheh tourism