روزنامه رصد

روزنامه رصد یا RASSAD NEWS

روزنامه رصد با 16 سال خدمت بعنوان روزنامه شمال غرب کشور

درج اخبار، حوادث، مقالات ، درج آگهی تبلیغاتی ( دولتی – شخصی )

ارسال آگهی برای درج در روزنامه های کثیرالنتشار و رسمی

شماره تماس : 04212237996 – 04212247996

آدرس : مراغه- خیابان قدس – شلع شمالی – میدان ملا رستم