شیشه و ابزار برنا

شیشه و ابزار برنا در مراغه

فروشگاه برنا سابق در مراغه

فروشنده رنگ و ابزار صنعتی و لوازم ساختمانی

تولید کننده شیشه خم از اقسام در انواع شیشه های رنگین از ضخامت 2 میلی تا 10 میلی در ابعاد و اندازه های حداکثر تا 1.5 متر * 2.5 متر و تحویل در یک روز

سوراخ کاری و تراشکاری انواع شیشه ها

تلفن : 04212223080 – 04212222368

آدرس: مراغه – نجار بازار – فروشگاه سابق برنا