دفتر فنی قدس

دفتر فنی قدس در مراغه

دفتر فنی قدس بمدیریت آقای قلی زاده می باشد

پیشرو در ارائه خدمات چاپ دیجیتال

چاپ نقشه های ساختمانی، صنعتی ، پوستر و …

کپی – پلات ( لیزری – رنگی )

Scan to file

اوزالید – ترانسپارانت – زیراکس طولی – طراحی – تایپ – پرینت – صحافی – پرس

آدرس : مراغه ، خیابان قدس – جنب شهرداری

شماره تماس : 04212244665-04212220665