تراشکاری و پمپ سازی مولایی

تراشکاری و پمپ سازی مولایی در مراغه

تولید و تعمیر پمپ های سرچاهی

قطعه سازی ، پرسکاری ، خارزنی ، مته کاری ، تراشکاری

تلفن : 2273096-0421

آدرس : مراغه ، اتوبان امیر کبیر – تراشکاری مولایی

  • تراشکاری پمپ های شیردوش