دفتر فنی باروقی

چاپ نقشه های نظام مهندسی و معماری  و پلات رنگی

کپی سیاه و سفید و رنگی

زیراکس طولی و عرضی

زیراکس دانشجویی

تایپ پایان نامه های دانشجویی

طراحی و چاپ کارت ویزیت در مراغه

به مدیریت آقای باروقی بشماره تماس 09141212666

نشانی :  مراغه ، خیابان شیخ تاج پائین تراز حسینیه حاجی غفار،دفتر فنی باروقی

Office Baroogh

Engineering and architectural drawings to print and color plot

Black and white and color copying

Xerox longitudinal and transverse

Student Xerox

Student thesis typing

Design and print business cards in Maragheh

Contact 09141212666 Mr Baroogh count
Address: Maragheh Street mosque Haji Ghaffar Sheikh Taj low level, technical office Baroogh

Mr. Baroogh type of student theses, student Xerox, design and printing, business card design, business card printing, business card ads business card advertising