کیلینیک تخصصی و روان درمانی و مشاوره افق

کیلینیک تخصصی و روان درمانی و مشاوره افق در مراغه

درمان اختلالات روانی از قبیل اضطراب – افسردگی – ترسهای مرضی – بیماریهای هذیانی – اختلالات شخصیتی ، اختلالات جنسی – اختلالات خواب – اختلالات جسمی با علل روانی همانند زخم معده – سردردهای تنشی – فشارخون اساسی – آسم – زخم روده – تیک ها کمردردها و … ، آموزش کنترل استرسهای روانی عصبی – اختلالات کودکان و نوجوانان از قبیل اظطراب – افسردگی – پرخاشگری – بی اشتهایی و پر اشتهایی روانی – کمرویی رفتارهای اجتماعی – گوشه گیری – اختلال در املا نوشتن – خواندن – حساب کردن – آسیب بخود – زودرنجی ، درمان مشکلات زناشویی – خانوادگی – جنسی – تستهای شخصیتی و هوش – استعداد ، روان درمانی فردی – گروهی – خانواده درمانی – سکس تراپی – روانکاوی – زوج درمانی – سایکودرام – بازی درمانی – روان درمانی معنوی – رفتار درمانی – یوگا

شماره تماس : 04212243377

آدرس: مراغه – خیابان قدس – اول خیابان شیخ تاج – جنب حسینیه حاج غفار – مجتمع تجاری حاج محمدزاده – طبقه دوم