مرکز فیزیوتراپی سینا

مرکز فیزیوتراپی سینا در مراغه

فیزیوتراپیست اکبر همتی

شماره نظام پزشکی : ف – 1821

دارای بخشهای الکتروتراپی و مکانوتراپی

طرف قرارداد با بیمه های : نیروهای مسلح ، خدمات درمانی، تامین اجتماعی – آتیه سازان حافظ – دانا – بانک ملی – بانک سپه

نشنی : مراغه ف خیابان خواجه نصیر – جنب داروخانه دکتر دمقانی

تلفن : 04212248020

فکس : 2238808