بایگانی دسته‌بندی‌ها: نیازمندی و آگهی تبلیغاتی شهر سراب

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر سراب آذربایجان شرقی

درج اگهی صنعت

محیطهای عمومی صنعت

محیطهای صنعت بیشتر از لحاظ پیامدهای استراتژیک اساس در ابعاد کلیدی زیر با هم متفاوتند:

• تمرکز صنعت؛

• وضعیت بلوغ صنعت؛

• قرارگرفتن صنعت در معرض رقابت بین المللی. ادامه‌ی خواندن