بایگانی دسته‌بندی‌ها: آگهی دره شهر ایلام

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر دهلران ایلام

Human Immunodeficiency Virus

HIV چیست ؟
HIV مخفف Human Immunodeficiency Virus به معنی “ویروس نقص ایمنی انسان” می باشد. ویروس ، یک ذره زنده خیلی کوچک است که میتواند تکثیر و پخش شود اما برای زندگی نیاز به موجود زنده دیگری دارد. وقتی ویروس، سلولی را آلوده کند شروع به تکثیر در داخل آن سلول میکند که در نهایت منجر به آسیب آن سلول میشود. ویروسهای مختلف به سلولها و بافتهای مختلفی از بدن حمله میکنند. برخی ویروسها به پوست، برخی به دستگاه تنفسی و … حمله میکنند ، در حالیکه HIV به خود سیستم ایمنی حمله می کند و این خصوصیت ویروس است که آنرا خطرناک کرده است. ادامه‌ی خواندن