کیست غدد بارتولن

 Bartholin cyst

کیست غدد بارتولن

غدد بارتولن دو غده بسیار کوچک به اندازه نخود هستند و مجرای آنها به داخل ولو باز می شوند که زیر عضله بولبو کاورنوس قرار دارند.

ممکن است یک یا هر دو غدد عفونی شوند .گاهی باکتریها از سطح مدفوع وارد این غدد می شوند وسبب ایجاد این بیماری می شوند. سپس باعث تورم در بافتهای اطراف شده و ممکن است موجب ایجاد آبسه گردد . درکیست بارتولن، درد، حساسیت و اریتم و التهاب وجود ندارد

عوامل خطرزای این بیماری

فقر بهداشت 

ارتباط جنسی بدون استفاده از لوازم حفاظتی ( کاندوم ) با افراد مختلف

تشخیص بیماری

کشت سرویکس و واژن جهت تشخیص کالمیدیا و گونوکوک 

آبسه ی بارتولن در طول 2-3 روز تشکیل می شود 

پیشگیری و کنترل

پیشگیری از ابتلا به این بیماری با رعایت بهداشت ناحیه ی تناسلی

درمان با آنتی بیوتیک هایی مانند آموکسی کالو

نشستن داخل لگن آب گرم

دو هفته پس از درمان، از نزدیکی خودداری شود

خارج کردن کاتتر چهار تا شش هفته بعد از درمان

گذاشتن مجدد کاتتر در صورت افتادن کاتتر قبل از زمان اصلی

درمان کیست غدد بارتولن

تحت اسکلروتراپی: تخلیه ی کیست انجام می گیرد سپس داخل کیست با بافت فیبروزه پر میگردد. برگشت مجدد مایع کیست جلوگیری می شد. زمان درمان در اسکلروتراپی سریع بوده و بیماران بعد از جراحی دچار مشکلات جنسی ثانویه نشدند تحت عمل اسپیراسیون : فقط مایع داخل کیست برداشته می شد.