بایگانی دسته‌بندی‌ها: نیازمندی آگهی تبلیغاتی شهررضا

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر رضا اصفهان

قانون مدنی – در اولاد

کتاب هشتم قانون مدنی – در اولاد

باب اول – در نسب

ماده 1158

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد . ادامه‌ی خواندن

گذار صنعت به مرحله بلوغ

گذار صنعت به مرحله بلوغ 

بسیاری از صنایع با پشتسر گذاشتن مرحله رشد، سریع وارد مرحله دیگری میشوند که از رشد کندتری برخوردار است. این مرحله رشد کندتر که بخشی از فرآیند تکامل صنعت است مرحله بلوغ نامیده میشود. ادامه‌ی خواندن