بایگانی دسته‌بندی‌ها: تبلیغات اینترنت و درج آگهی شهر جویبار

درج آگهی و تبلیغات اینترنت شهر جویبار مازندران

سیفلیس

سیفلیس
سیفلیس اولیه
ضایعه ٔ اولیه در سیفلیس شانکر خوانده مىشود. این ضایعه یک زخم کوچک بدون درد است که بهصورت یک زخم قرمز با حاشیه ٔ◌ سفت روى جسم آلت، فرج، لبها، مقعد، مهبل، یا دهان (بسته به موضع تماس جنسی) تظاهر میکند این ضایعات اولیه ظرف 4 3تا هفته بعد از تماس ظاهر مىشود و معمولاً طى 8تا 4 هفته بهبود مییابد. غدد لنفاوى موضعى اغلب بزرگ میشوند ولى دردناک نیستند. چون شانکر خونریزى نمىکند و بدون درد است اغلب مورد بیتوجهى قرار میگیرد و به این ترتیب زمینه براى شروع مرحله دوم فراهم میشود . ادامه‌ی خواندن

  • لامپ دختر بوشهری
  • دوش واژینال چیست