بایگانی دسته‌بندی‌ها: آگهی تبلیغاتی و نیازمندی فیروز کوه

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها در شهر فیروزکوه تهران

معاینه شخصی بیضه

معاینه شخصی بیضه (T.S.E)
معاینه بیضه توسط خود فرد (Testicular Self Examination) جهت کشف سرطان بیضه
سرطان بیضه شایعترین بدخیمی مردان تا 35 25 ساله می باشد. این سرطان به طور کلی یک درصد انواع سرطان های آقایان را تشکیل می دهد، لذا بسیاری از افراد غیر پزشک با آن آشنایی ندارند ادامه‌ی خواندن