درج آگهی استان تهران

چشم انداز آینده استان تهران
ترسیم چشم انداز آینده استان تهران به دلیل قابلیت های مختلف اجتماعی، اقتصادی و طبیعی و همچنین برخی از محدودیت های طبیعی و انسانی موجود، دارای حساسیت خاص خود است.
قابلیت های استان تهران
استان تهران مرکز سیاسی – اداری ، قضایی و مدیریتی کشور محسوب می شود و دارای کلان شهر تهران است و حدود یک سوم از انواع صنایع بزرگ، صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
وجود شبکه های مناسب ارتباطی، زمینی و هوایی با توجه به فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )، حمل و نقل ریلی به کلیه نقاط کشور و جهان، زمینه ای مناسب برای توسعه همه جانبه را فراهم کرده است.
استان تهران بزرگ ترین بازار مصرف کشور برای تولیدات مختلف و استقرار واحدهای عمده تهیه و توزیع کالای کشور به شمار می آید.
هم چنین، استان تهران توان تامین انرژی برای انواع فعالیت ها را دارد و دارای زیرساخت های گسترده بازرگانی و تجاری در سطح ملی است.
از قابلیت های دیگر استان تهران برای تعیین چشم انداز آینده میتوان برخورداری از منابع سرمایه ای، نیروی انسانی متخصص و ماهر، استقرار مراکز عمده پژوهشی و تحقیقاتی و آموزش عالی، تمرکز فعالیت های ورزشی، فرهنگی و هنری، برخورداری از جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی و تاسیسات تفرجگاهی و غیره را نام برد.
در استان تهران، علاوه بر قابلیت ها و توان های مختلف دارای محدودیت ها و تنگناهایی در امر توسعه است که به اختصار عبارت اند از :
محدودیت ها و تنگناهای استان تهران
– محدودیت ناشی از آب های سطحی و زیر زمینی
– کمبود زمین برای توسعه شهرهای موجود
– وجود گسل های فعال و لرزه خیزی در استان تهران
– وجود اراضی بیابانی و کویری و ضعف پوشش گیاهی
– وجود پدیده وارونگی دما
– تمرکز و تراکم جمعیت
– استقرار خطوط انتقال انرژی و انبارهای ذخیره سوخت در مراکز تجمع جمعیت
بنابراین، در توسعه همه جانبه استان تهران باید به قابلیت ها و محدودیت های موجود توجه کافی داشت و با استفاده از مدیریت صحیح منابع انسانی و طبیعی میتوان تنگناها و مشکلات را به حداقل کاهش داد.
اهداف بلند مدت استان تهران
اهداف بلند مدت توسعه همه جانبه استان تهران مانند سایر استانهای کشور عبارتند از :
– اعتلای معرفت دینیف ساماندهی فعالیت های فرهنگی، توزیع متعادل امکانات در سطح استان
– دست یابی به تعادل فضایی و مهار و کنترل رشد جمعیت و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها
– سالم سازی محیط زیست
– حفظ و احیا برای بهره برداری مناسب از منابع طبیعی
– سازماندهی ترافیک در ترددهای شهری و بین شهری
– ساماندهی فعالیت های صنعتی
– ترویج شیوه های جدید کشاورزی با تاکید بر کشت های متراکم
– رشد و توسعه جایگاه زنان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم گیری
– ارتقای ورزش در تامین سلامت جسمی و روحی جامعه
گفتنی است استان تهران با الهام از چشم انداز توسعه کشور میتواند با به کارگیری موارد زیر، استانی پیشرو در بین استان های مختلف کشور باشد:
راهبردهای بلند مدت استان تهران
– اصلاح الگوی مصرف در زمینه های مختلف از جمله آب و انرژی
– فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت های مردمی در مدیریت و خدمات شهری و واگذاری فعالیت ها به بخش های خصوصی
– ایجاد شرایط ویژه در مجموعه شهری تهران برای جلوگیری از مهاجرت
– بسترسازی برای ایجاد توسعه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای ساکنان استان تهران با تاکید بر تقویت زمینه های گذران اوقات فراغت
– توسعه شهری براساس ضوابط زیست محیطی
– توسعه و بهینه سازی شبکه های حمل و نقل به ویژه در نقاط شهری
– اصلاح ساختار صنعتی در استان تهران
– بهره گیری از جاذبه های طبیعی و انسانی جهت تبدیل استان تهران به یکی از قطب های گردشگری
– گسترش شهرک های صنعتی و اقتصادی کردن تولید کالا و خدمات
– کاهش خسارت انسانی در اثر حوادث مختلف و گسترش بیمه های اجتماعی
همچنین کاهش آلاینده های محیطی به خصوص برای شهر تهران، توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی سطح بالای تخصصی و در نهایت، اعمال مدیریت توسعه ای یکپارچه برای کلان شهر تهران و ارتباط آن با سایر استان ها، از موارد توسعه همه جانبه هستند.

Future prospects in Tehran
Future perspective in Tehran because of the different social, economic and natural as well as some of the limitations of existing human, natural , contains its own sensibility .
Capabilities of Tehran

Good communication networks , land and air , according to the International Airport , Imam Khomeini (RA ) , rail transport to all parts of the country and the world , has provided a proper ground for the development .
Tehran, the country’s largest consumer market for different product and deploying large units producing and distributing goods is a country .
However, Tehran’s ability to supply a wide variety of activities and trading infrastructure at the national level .
Another feature of Tehran province could determine the future prospects of capital resources , expertise and skilled manpower , establishment of centers of research and higher education , focusing on sports , arts and culture , to enjoy the natural attractions , historical religious, recreational facilities and so much more.
In Tehran , in addition to the different capabilities and limitations and limitations in the development of the brief are:
Constraints and bottlenecks in Tehran
– Constraints from surface water and groundwater
– Lack of land available for urban development
– The existence of active faults and seismicity in Tehran
– Desert lands and desert vegetation and weaknesses
– There is a temperature inversion
– Concentration and population density
– Establishing energy pipelines and fuel storage depots in population centers

The long term objective of Tehran
Long-term goals include the development of Tehran province like other provinces :
– Improving knowledge Dynyf organizing cultural activities , a balanced distribution of resources at the provincial level
– Achieving spatial balance and to control population growth and prevent the uncontrolled expansion of cities
– A healthy environment
– Preserve and restore the proper utilization of natural resources
– Organize traffic in urban and intercity traffic
– Organizing Industrial Activities
– Promoting new farming practices , with emphasis on culture jamming
– The development status of women in the upper levels of management and decision-making
– The promotion of sports in the provision of physical and mental health community

Long-term strategies in Tehran
– Modify consumption patterns in various fields including energy and water
– Provide the necessary fields to increase public participation in the management of urban services and transfer activities to the private sector
– Special conditions in the city of Tehran to prevent migration
– Basis for social development , culture , and sports to residents of Tehran Province , with emphasis on strengthening the areas of leisure
– Urban development based on environmental standards
– Development and optimization of transport networks , particularly in urban areas.
– Industrial restructuring in Tehran
– Utilization of human and natural attractions in Tehran to become a tourism hub
– Industrial Estates and economic development to the production of goods and services
– Reducing human damage caused by accidents and the spread of social insurance
Also reduce environmental pollutants , especially for Tehran’s research and training high-level professional development activities , and ultimately , the development of integrated management for Tehran metropolis and its relationship with other provinces , the items are all-round development .