استعلام قیمت واردات و تامین تهیه قطعات جانبی Baumer Thalheim Encoder ITD, ATD, KTD, RTD

تهیه و تامین Baumer Thalheim همراه با دانش فنی و قدرت تحلیل از ملزومات جوامع صنعتی به شمار می آید و همواره جزو مهمترین مشغولیتهای ذهنی صاحبان صنایع بوده, شركت تبليغاتي آگهي شهر من با هدف ارایه پاسخی مناسب به این نیاز تاسیس شده و مشغول فعالیت می باشد.
شركت تبليغاتي آگهي شهر من با بهره گیری از دانش فنی Baumer Thalheim کارشناسان خود آماده ارایه مشاوره در خصوص انتخاب مناسبترین اقلام بسته به نیاز کارفرمایان محترم بوده و در صورت نهایی شدن فرایند انتخاب,قابلیت تهیه و تامین اقلام از نقاط محتلف دنیا و تولید کنندگان متنوع را دارد.
شركت تبليغاتي آگهي شهر من بر آن است با تلفیق دانش مهندسی و بازرگانی منبعی قابل اطمینان در تهیه و تامین مهندسی شده در کشور ایران, برای صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار بستن نهایت تلاش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدی در صنعت کشور ایران ایفا نماید.
اگر محصولی از Baumer Thalheim را نیاز دارید تا برایتان از خارج تهیه و تامین شود میتوانید براحتی درخواست خود را با MyCityAd.ir مطرح سازید تا کارشناسان ما درخواست خرید Baumer Thalheim شما را بررسی و مشاوره لازم را برای شما ارایه نمایند .
شركت تبليغاتي آگهي شهر من امکان ارایه پیش فاکتور Baumer Thalheim و صدور فاکتور رسمی برای اقلام وارداتی Baumer Thalheim و درخواستی Baumer Thalheim شما را دارد. برای ارتباط با MyCityAd.ir کافیست با شماره 09141776345 تماس بگیرید.
لطفا در هنگام تماس با شرکت حتما عنوان کنید که از طریق سایت آقای مهندس مرتضی صاحب شماره شركت تبليغاتي آگهي شهر من را بدست آورده اید.
برای خرید Baumer Thalheim , فروش Baumer Thalheim , قیمت Baumer Thalheim یا تهیه و تامین قطعات سنسور  تماس بگیرید


Baumer Thalheim Encoder ITD, ATD, KTD, RTD

Baumer-Thalheim-Encoder
ITD01A4-ITD-01-A-4-Y-9-4-mm²-Cable-30-1024-I/U-ITD01A4-ITD01-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD2
ITD2A4-ITD-2-A-4-8-14-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2A4-ITD2-A4
ITD2A4-ITD-2-A-4-Y22-10,12,14-mm²-Connector-2-60-I/U-ITD2A4-ITD2-A4
ITD2A4-ITD-2-A-4-Y28-10,12,14-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2A4-ITD2-A4
ITD2A4-ITD-2-A-4-Y29-10,12,14-mm²-Connector-2-60-I/U-ITD2A4-ITD2-A4
ITD2A4-ITD-2-A-4-Y36-10,12,14-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2A4-ITD2-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD-20
ITD-20A4-ITD-20-A-4-8-14-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20A4-ITD20-A4
ITD-20A4-ITD-20-A-4-Y-2-8-14-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20A4-ITD20-A4
ITD-20A4-ITD-20-A-4-Y-3-8-14-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20A4-ITD20-A4
ITD20A-ITD-20-A-4-Y-4-10-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20A4-ITD20-A4
ITD20A-ITD-20-A-4-Y-5-8,10-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20A4-ITD20-A4
ITD20A-ITD-20-A-4-Y-10-6-16-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4-Y-14-8-14-mm²-Cable-50-1024-I/U
ITD20-ITD-20-A-4-Y-15-6-16-mm²-Cable-50-1024-I/U
ITD20-ITD-20-A-4-Y-16-6-12-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD20-ITD-20-A-4-Y-21-10,12,14-mm²-Cable-50-1024-I/U
ITD20-ITD-20-A-4-Y-22-10,12,14-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD20-ITD-20-A-4Y29-10,12,14-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y34-10-mm²-Cable-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y36-10,12,14-mm²-Cable-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y38-8-16-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y40-12-mm²-Cable-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y50-10-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y64-14-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y-90-10,12,14-mm²-Connector-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y-112-(Nir-)-10,12,14-mm²-Cable-50-1024-I/U
ITD-20A4-ITD-20-A-4Y-114-10,12,14-mm²-Cable-b-x-100-2048-I/U
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y-2-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD21
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y-3-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y10-6-16-mm²-Connector-100-10000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y15-(f-rm.-Y-1)-6-16-mm²-Cable-100-10000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y21-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y22-10,12,14-mm²-Connector-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y28-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y29-10,12,14-mm²-Connector-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y35-10-13-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD21A4-ITD-21-A-4-Y36-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21A4-ITD-21-A-4-Y-42-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21A4-ITD-21-A-4-Y-47-10,12,14-mm²-Connector-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21A4-ITD-21-A-4-Y-49-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21A4-ITD-21-A-4-Y-56-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21A4-ITD-21-A-4-Y-57-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21A4-ITD-21-A-4-Y-58-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21A4-ITD-21-A-4-Y-59-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21-A4-ITD-21-A-4-Y-63-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21-A4-ITD-21-A-4-Y-65-(Nir-)-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21-A4-ITD-21-A-4-Y-66-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21-A4-ITD-21-A-4-Y-68-(Nir-)-12-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI-ITD21A4-ITD21-A4
ITD-21-A4-ITD-21-A-4Y69-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
ITD-21-A4-ITD-21-A-4Y73-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y79-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y82-14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y85-10,12,14-mm²-Connector-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y90-10,12,14-mm²-Connector-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y91-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y99-8,10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y101-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
ITD21A4-ITD-21-A-4Y109-(an-dised)-10,12,14-mm²-Cable-100-6000-I/U-NI
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD3
ITD-3-A4-ITD-3-A-4-10-16-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3A4-ITD3-A4
ITD-3-A4-ITD-3-A-4-Y-9-10-16-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3A4-ITD3-A4
ITD3A4-ITD-3-A-4-Y18-10-16-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3A4-ITD3-A4
ITD3A4-ITD-3-A-4-Y20-10-16-mm²-Connector-1-1024-I/U-ITD3A4-ITD3-A4
ITD-3A4-ITD-3-A-4-Y22-10-16-mm²-Connector-1-1024-I/U-ITD3A4-ITD3-A4
ITD3-A4-ITD-3-A-4-Y29-10-16-mm²-Connector-1-1024-I/U-ITD3A4-ITD3-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD4
ITD4A4-ITD-4-A-4-10-16-mm²-Cable-1-100-I/U-ITD4A4-ITD4-A4
ITD4A4-ITD-4-A-4-Y-1-10-16-mm²-Connector-1-100-I/U-ITD4A4-ITD4-A4
ITD4A4-ITD-4-A-4-Y-2-10-16-mm²-Cable-1-100-I/U-ITD4A4-ITD4-A4
ITD4A4-ITD-4-A-4-Y-3-10-16-mm²-Connector-1-100-I/U-ITD4A4-ITD4-A4
ITD4A4-ITD-4-A-4-Y22-17-27-mm²-Cable-1-100-I/U-ITD4A4-ITD4-A4
ITD4A4-ITD-4-A-4-Y141-(Nir-)-20,22,25,27-mm²-Cable-1-100-I/U-ITD4A4-ITD4-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD40
ITD40A4-ITD-40-A-4-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD-40A4-ITD-40-A-4-Y-1-10-16-mm²-Connector-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD-40A4-ITD-40-A-4-Y-2-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y-3-10-16-mm²-Connector-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y-4-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y-5-10-16-mm²-S-cket-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y19-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y-20-18-27-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y-22-17-27-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y-23-17-27-mm²-Connector-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y-27-18-27-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y-34-28,29-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40A4-ITD40-A4
ITD40A4Y-36-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4Y-37-10-16-mm²-Connector-100-2048-I/U
ITD40A4Y-38-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4Y-40-18-27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4Y-42-18-27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4Y-44-18-27-mm²-Connector-100-2048-I/U
ITD40A4Y-52-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4Y-71-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4Y-72-(Nir-)-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4Y-74-(Nir-)-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y76-(Nir-)-18-27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y78-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y79-20,22,25,27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y83-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD-40A4-ITD-40-A-4-Y84-(Nir-)-20,22,25,27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD-40A4-ITD-40-A-4-Y87-20,22,25,27-mm²-Connector-100-2048-I/U
ITD-40A4-ITD-40-A-4-Y90-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD-40A4-ITD-40-A-4-Y92-20,22,25,27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD-40A4-ITD-40-A-4-Y97-18-27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y98-20,22,25,27-mm²-Connector-100-2048-I/U
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y99-20,22,25,27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y100-25-mmØ,is-liert-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y101-20,22,25,27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y106-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y107-10-20-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y109-10-16-mm²-Connector-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y110-(heating)-10-16-mm²-Connector-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y114-10-20-mm²-mit-Nut-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y116-10-20-mm²-mit-Nut-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y120-(cULus)-17-27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y123-12-mmØ,is-liert-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y124-10-20-mm²-mit-Nut-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y125-12-mmØ,is-liert-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y127-(heating)-10-16-mm²-Connector-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y135-25-mmØ,is-liert-Connector-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y136-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y138-(sh-.K.)-14-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40A4-ITD-40-A-4-Y141-(Nir-)-20,22,25,27-mm²-Cable-100-2048-I/U
ITD40-A4-ITD-40-A-4-Y145-(heating)-10-16-mm²-Cable-100-2048-I/U
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD41
ITD41-A4-ITD-41-A-4-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41-A4-ITD-41-A-4-Y-1-10-16-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41-A4-ITD-41-A-4-Y-2-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD-41A4-ITD-41-A-4-Y-3-10-16-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD-41A4-ITD-41-A-4-Y-4-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD-41A4-ITD-41-A-4-Y-5-10-16-mm²-S-cket-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD-41A4-ITD-41-A-4-Y19-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y20-18-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y22-17-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-23-17-27-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-24-10-16-mmØ-is-liert-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-27-17-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-36-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-37-10-16-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-38-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-40-18-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y-52-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI-ITD41A4-ITD41-A4
ITD41A4Y59-27-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y64-(Nir-)-18-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y68-28-30-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y69-28-30-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y70-28-30-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y72-(Nir-)-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y74-(Nir-)-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y76-(Nir-)-18-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y78-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y79-20,22,25,27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-84-(Nir-)-20,22,25,27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-87-20,22,25,27-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-90-10-16-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-92-20,22,25,27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-100-25-mmØ,is-liert-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-104-20,22,25,27-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-109-10-16-mm²-Connector-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-112-10-16-mmØ,isoliert-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-117-14-mmØ,isoliert-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4Y-120-(cULus)-17-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y126-10-16-mmØ,isoliert-Connector-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y141-(Niro)-20,22,25,27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD41A4-ITD-41-A-4-Y147-17-27-mm²-Cable-2000-10000-I/U-NI
ITD-01-B14-4-mm²-Cable-30-1024-I/U-ITD01B14-ITD01-B14
ITD-01-B14-Y-2-4-mm²-Cable-30-1024-I/U-ITD01B14-ITD01-B14
ITD-90-A-4-100-mmØ,isoliert-Cable-box-1024-I/U-ITD90A4-ITD90-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD70
ITD70-A4-ITD-70-A-4-Y-2-38-65-mm²-Cable-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD70A4-ITD70-A4
ITD70-A4-ITD-70-A-4-Y-5-38-65-mm²-Connector-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD70A4-ITD70-A4
ITD-70A4-ITD-70-A-4-Y-7-40,45,50,55,60,65-mm²-Cable-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD70A4-ITD70-A4
ITD-70A4-ITD-70-A-4-Y-8-70,75,80-mm²-Cable-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD70A4-ITD70-A4
ITD70A4-ITD-70-A-4-Y-9-40,45,50,55,60,65-mm²-Connector-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD70A4-ITD70-A4
ITD70A4-ITD-70-A-4-Y16-65,70,75-mmØ,isoliert-Cable-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD70A4-ITD70-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD61
ITD61-A4-ITD-61-A-4-30-50-mm²-Cable-1024,2048,2500,4096-I/U-NI-ITD61A4-ITD61-A4
ITD-61A4-ITD-61-A-4-Y-1-30-50-mm²-Connector-1024,2048,2500,4096-I/U-NI-ITD61A4-ITD61-A4
ITD61A4-ITD-61-A-4-Y-4-(Niro)-30-50-mm²-Cable-1024,2048,2500,4096-I/U-NI-ITD61A4-ITD61-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD48
ITD48-A4-ITD-48-A-4-Y-2-10-16-mm-Connector-100-1.024-I/U
ITD48A4-ITD-48-A-4-Y-5-10-16-mm-Cable-100-1.024-I/U
TIL-10,-12,-14,-16-mm-Cable-100-2.048-I/U
ITD-90-A-4-100-mm,-isoliert-Cable-box-1.024-I/U
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD2
ITD2-ITD-2-B-5-3-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2B5-ITD2-B5
ITD2-ITD-2-B10-6-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2B10-ITD2-B10
ITD2-ITD-2-B14-6-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-ITD-2-B14-Y-1-6-mm²-Connector-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-ITD-2-B14-Y-2-6-mm²-Connector-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-B14-Y-4-6-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-B14-Y10-6-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-B14-Y12-6-mm²-Connector-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-B14-Y18-6-mm²-Cable-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-B14-Y20-12-mm²-Connector-2-60-I/U-ITD2B14-ITD2-B14
ITD2-B14-Y33-6-mm²-Connector-2-60-I/UITD-20-B10-6-mm²-Cable-50-1024-I/U
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD20
ITD20-ITD-20-B10-Y-1-6-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20B10-ITD20-B10
ITD20-ITD-20-B10-Y-2-10,11,12-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B10-ITD20-B10
ITD20-ITD-20-B10-Y-3-10,11,12-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20B10-ITD20-B10
ITD20-ITD-20-B10-Y-4-6-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B10-ITD20-B10
ITD20-ITD-20-B10-Y-9-7-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B10-ITD20-B10
ITD20-ITD-20-B10-Y14-11-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B10-ITD20-B10
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD21
ITD21-ITD-21-B10-6-mm²-Cable-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B10-ITD21-B10
ITD21-ITD-21-B10-Y-2-10,11,12-mm²-Cable-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B10-ITD21-B10
ITD21-ITD-21-B10-Y-3-10,11,12-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B10-ITD21-B10
ITD20-B14-6-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y-1-6-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y-2-6-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y-9-10-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y10-6-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y11-10-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y25-10-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y28-10-mm²-Connector-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD20-B14-Y63-10-mm²-Cable-50-1024-I/U-ITD20B14-ITD20-B14
ITD21-ITD-21-B14-6-mm²-Cable-1.000-10000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-ITD-21-B14-Y-1-6-mm²-Connector-1.000-10000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-ITD-21-B14-Y-2-6-mm²-Connector-1.000-10000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-ITD-21-B14-Y-4-10-mm²-Cable-1.000-10000-I/U-NIITD-21-B14-Y-6-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y-9-10-mm²-Cable-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y10-6-mm²-Cable-1.000-10000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y11-10-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y21-10-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y27-10-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y28-10-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y30-10-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y34-10-mm²-Cable-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD21-B14-Y44-10-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD21B14-ITD21-B14
ITD3-ITD-3-B-3-10-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3B3-ITD3-B3
ITD3-ITD-3-B10-10-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3B10-ITD3-B10
ITD3-ITD-3-B10-Y-3-10-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3B10-ITD3-B10
ITD3-ITD-3-B10-Y-4-10-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3B10-ITD3-B10
ITD3-ITD-3-B14-10-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3B14-ITD3-B14
ITD3-ITD-3-B14-Y-1-10-mm²-Cable-1-1024-I/U-ITD3B14-ITD3-B14
ITD21-ITD-21-B14-II-2-G-EEx-de-IIB-T6-12-mm-Pg-16-cable-box-1.000-6.000-I/U-incl.-NI
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD4
ITD4-ITD-4-B10-11-mm²-Cable-1-100-I/U-ITD4B10-ITD4-B10-ITDB4B10
ITD4-ITD-4-B10-Y-1-11-mm²-Connector-1-100-I/U-ITD4-B10-ITDB4B10
ITD4-ITD-4-B10-Y-2-11-mm²-Cable-box-1-100-I/U-ITD4-B10-ITDB4B10
ITD4-ITD-4-B10-Y-3-11-mm²-Cable-1-100-I/U-ITD4-B10-ITDB4B10
ITD4-ITD-4-B10-Y-4-11-mm²-Connector-1-100-I/U-ITD4-B10-ITDB4B10
ITD4-ITD-4-B10-Y-5-11-mm²-Cable-box-1-100-I/U-ITD4-B10-ITDB4B10
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD40
ITD40-ITD-40-B10-11-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40B10-ITDB40-B10
ITD40-ITD-40-B10-Y-1-11-mm²-Connector-100-2048-I/U-ITD40B10-ITDB40-B10
ITD40-ITD-40-B10-Y-2-11-mm²-Cable-box-100-2048-I/U-ITD40B10-ITDB40-B10
ITD40-ITD-40-B10-Y-3-11-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40B10-ITDB40-B10
ITD40-ITD-40-B10-Y-4-11-mm²-Connector-100-2048-I/U-ITD40B10-ITDB40-B10
ITD40-ITD-40-B10-Y-5-11-mm²-Cable-box-100-2048-I/U-ITD40B10-ITDB40-B10
ITD40-B10-Y-6-11-mm²-Cable-100-2048-I/U-ITD40B10-ITDB40-B10
ITD40-B14-Y28-(Niro)-10-mm²-Connector-100-2048-I/U-ITD40B14-ITDB40-B14
ITD41-B10-11-mm²-Cable-1.000-6000-I/U-NI-ITD41B14-ITDB41-B14
ITD41-B10-Y-2-11-mm²-Cable-box-1.000-6000-I/U-NI-ITD41B14-ITDB41-B14
ITD41-B10-Y-3-11-mm²-Cable-1.000-6000-I/U-NI-ITD41B14-ITDB41-B14
ITD41-ITD-41-B10-Y-4-11-mm²-Connector-1.000-6000-I/U-NI-ITD41B14-ITD41-B14
ITD41-ITD-41-B10-Y-5-11-mm²-Cable-box-1.000-6000-I/U-NI-ITD41B14-ITD41-B14
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD42
ITD42-ITD-42-A-4-10-16-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD-42-A-4-Y-2-10-16-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD-42-A-4-Y22-17-27-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD-42-A-4-Y42-18-27-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD42-A-4-Y43-18-27-mm²-Connector-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD42-A-4-Y79-20,22,25,27-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD42-A-4-Y90-10-16-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD42-A-4-Y120-(cULus)-17-27-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
ITD42-ITD42-A-4-Y141-(Niro)-20,22,25,27-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD42A4-ITD42-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD75
ITD75-ITD-75-A-4-60-85-mm²-Cable-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD75A4-ITD75-A4
ITD75-ITD-75-A-4-Y-1-60-85-mm²-Connector-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD75A4-ITD75-A4
ITD75-ITD-75-A-4-Y-5-85-mm²-Cable-1.000,1024,2048,2500-I/U-ITD75A4-ITD75-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD22
ITD22-ITD-22-A-4-Y36-10,12,14-mm²-Cable-2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y47-10,12,14-mm²-Connector-2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y66-14-mm²-Cable-2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y73-10,12,14-mm²-Cable-2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y81-14-mm²-Cable-2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y82-14-mm²-Cable-2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y92-14-mm²-Connector-1024,2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y95-8,10,12,14-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD22-ITD-22-A-4-Y105-14-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD-22-B14-6-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD22B14-ITD22-B14
ITD-22-B14-Y-9-10-mm²-Cable-1024,2048-I/U-NI-ITD22B14-ITD22-B14
ITD-22-B14-Y11-10-mm²-Connector-1024,2048-I/U-NI-ITD22A4-ITD22-A4
ITD-25-A-4-Y-6-10-mm²-Cable-up-to-360-I/U-ITD25A4-ITD25-A4
ITD-25-A-4-Y-8-10-mm²-Cable-up-to-360-I/U-ITD25A4-ITD25-A4
ITD-25-A-4-Y13-10-mm²-Cable-up-to-360-I/U-ITD25A4-ITD25-A4
ITD-97-A-4-28-mm-Cable-6,-10-I/U
ITD-26-A-4-8-14-mm²-Cable-4-1024-I/U
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD27
ITD-26-A-4-Y-2-8-14-mm²-Connector-4-1024-I/U-ITD26A4-ITD26-A4
ITD27A4-Y-6-10-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27A4-Y-8-14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27-ITD-27-A-4-Y-9-15-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27-ITD-27-A-4-Y10-10,12,14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27-ITD-27-A-4-Y11-14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27-ITD-27-A-4-Y14-15-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27-ITD-27-A-4-Y15-10,12,14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27A-4-Y16-10,12,14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27A-4-Y18-10-16-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27A-4-Y19-10,12,14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27A-4-Y22-4.97,5.97,7.97-mm²-Leads-2,4,12-I/U-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27-ITD-27-A4-Y24-10,12,14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27-ITD-27-A4-Y25-10,12,14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27A4-Y27-10-16-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
ITD27A4-Y34-10,12,14-mm²-Cable-1,4,8,20-I/U-(16,32-I/U)-ITD27A4-ITD27-A4
IK-802-A-4-15-50-mm²-Cable-80-I/U-IK802A4-IK802-A4
IK-802-A-4-Y-1-15-50-mm²-Cable-80-I/U-IK802A4-IK802-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ITD67
ITD67-ITD-67-A-4-Y-2-(anodised)-16,20,25,30,35-mm²-Cable-20,50-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD67-ITD-67-A-4-Y-8-(redundant)-10-45-mm²-Cable-20-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD67-ITD-67-A-4-Y-9-10-45-mm²-Cable-20,50-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD67-ITD-67-A-4-Y11-(anodised)-28-mm²-Cable-20,50-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD67-ITD-67-A-4-Y12-(redundant)-40-mm²-Cable-20,50-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD67-ITD-67-A-4-Y16-(anodised)-28-mm²-Cable-20,50-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD67-ITD-67-A-4-Y18-40-mm²-Cable-20,50-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD-69-A-4-58-mm²-Cable-128,256,512,1024,2048-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
ITD-69-A-4-Y-5-40,45,50,55,60,65-mm²-Cable-128,256,512,1024,2048-I/U-ITD67A4-ITD67-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ATD
ATD-ATD-3S-A-4-Y-1-10-16-mm²-SSI-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD-ATD-3S-A-4-Y-1-10-16-mm²-SSI-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD-ATD-3S-A-4-Y-1-10-16-mm²-SSI-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD-ATD-3S-A-4-Y-1-10-16-mm²-SSI-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD-ATD-3S-A-4-Y-7-10,12,14-mm²-SSI-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD-ATD-3S-A-4-Y-7-10,12,14-mm²-SSI-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD-ATD-3S-A-4-Y-7-10,12,14-mm²-SSI-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD-ATD-3S-A-4-Y-7-10,12,14-mm²-SSI-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3SA4-ATD3S-A4
ATD3-ATD-3B-A-4-Y-8-10,12,14-mm²-PROFIBUSDP-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3BA4-ATD3B-A4
ATD3-ATD-3B-A-4-Y-8-10,12,14-mm²-PROFIBUSDP-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3BA4-ATD3B-A4
ATD3-ATD-3B-A-4-Y10-10,12,14-mm²-DeviceNet-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3BA4-ATD3B-A4
ATD3-ATD-3B-A-4-Y10-10,12,14-mm²-DeviceNet-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD-3P-B14-10-mm²-Parallel-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD-3P-B14-10-mm²-Parallel-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD-3P-B14-Y-1-10-mm²-Parallel-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD-3P-B14-Y-1-10-mm²-Parallel-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD-ATD-3S-B14-Y-1-10-mm²-SSI-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD-ATD-3S-B14-Y-1-10-mm²-SSI-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD3-ATD-3B-B14-Y13-10-mm²-PROFIBUSDP-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD3-ATD-3B-B14-Y13-10-mm²-PROFIBUSDP-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD3-ATD-3B-B14-Y14-10-mm²-DeviceNet-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD3-ATD-3B-B14-Y14-10-mm²-DeviceNet-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD3-ATD-3B-B14-Y14-10-mm²-CANopen-Singleturn-4096-(12-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
ATD3-ATD-3B-B14-Y14-10-mm²-CANopen-Multiturn-4096-(12-Bit)-ATD3PB14-ATD3P-B14
FS-A-4-15-mm²-Hollow-shaft-FSA4
FS-A-4-L-10-16-mm²-Hollow-shaft-FSA4
FS-A-4-L-Y-4-19-22-mm²-Hollow-shaft-FSA4
FS-A-4-L-Y-7-14-22-mm²-Hollow-shaft-FSA4
ITD-4-FS-B10-11-mm²-Sleeve-ITD4FSB10-ITD4-FS-B10
ITD-4-FS-B10-Y-1-11-mm²-Sleeve-ITD4FSB10-ITD4-FS-B10
ITD-4-FS-B10-Y-2-11-mm²-Cable-ITD4FSB10-ITD4-FS-B10
ITD-4-FS-B10-Y-4-11-mm²-Cable-box-ITD4FSB10-ITD4-FS-B10
KTD-31-FS-B10-11-mm²-Cable-KTD31
KTD-32-FS-B10-11-mm²-Cable-KTD32
KTD-33-FS-B10-11-mm²-Cable-KTD33
KTD-34-FS-B10-11-mm²-Cable-KTD34
KTD-36-FS-B10-11-mm²-Cable-KTD36
STD-51-F-A-4-18-mm²-Hollow-shaft-STD51FA4
TD-51-F-B-3-10-mm²-Shaft-TD51FB3-TD51-FB3
TD-51-S-B-3-KA-8,10-mm²-Shaft-TD51SB3-TD51-SB3
TD-52-S-B-3-KA-8,10-mm²-Shaft-TD52SB3-TD52-SB3
TD-51-S-B10-KA-11-mm²-Shaft-TD51SB10-TD51-SB10
TD-52-S-B10-KA-11-mm²-Shaft-TD52SB10-TD52-SB10
TD-51-A-4-ZM-Pivot-A,B,C-TD51A4-TD51-A4
TD-2-A-4-6-10-mm²-Hollow-shaft-TD2A4-TD2-A4
TD-2-A-4-Y-3-6-10-mm²-Hollow-shaft-TD2A4-TD2-A4
TG-71-1-A-4-flange-form-A/B/C/D-Hollow-shaft-10-VDC-TG71
TG-71-2-A-4-flange-form-A/B/C/D-Hollow-shaft-20-VDC-TG71
TG-71-3-A-4-flange-form-A/B/C/D-Hollow-shaft-30-VDC-TG71
TG-71-4-A-4-flange-form-A/B/C/D-Hollow-shaft-40-VDC-TG71
Baumer-Thalheim-Encoder-KTD50
KTD50-KTD-50-6-B-3-Y-1-11-mm²-Shaft-60-VDC-KTD50
KTD50-KTD-50-10-B-3-Y-1-11-mm²-Shaft-100-VDC-KTD50
KTD50-KTD-50-15-B-3-Y-1-11-mm²-Shaft-150-VDC-KTD50
KTD50-KTD-50-4-B10-7,11-mm²-Shaft-40-VDC-KTD50
KTD50-KTD-50-6-B10-7,11-mm²-Shaft-60-VDC-KTD50
KTD50-KTD-50-10-B10-7,11-mm²-Shaft-100-VDC-KTD50
KTD50-KTD-50-15-B10-7,11-mm²-Shaft-150-VDC-KTD50
KTD-4-1-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-10-VDC-KTD4-1A4-KTD4-1-A4
KTD-4-2-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-20-VDC-KTD4-2A4-KTD4-2-A4
KTD-4-3-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-30-VDC-KTD4-3A4-KTD4-3-A4
KTD-4-4-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-40-VDC-KTD4-4A4-KTD4-4-A4
KTD-4-6-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-60-VDC-KTD4-6A4-KTD4-6-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-KTD21
KTD21-KTD-21-A-4-DS-8-12,7-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-KSE-8-10-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-SM-12,7-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-KA-DS-8-12,7-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-KA-KSE-10-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-KA-RM-11,12-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-KA-SM-8-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-L-10-12-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD21-KTD-21-A-4-L-Y-4-12-mm²-Hollow-shaft-KTD2-1A4-KTD2-1-A4
KTD-21-B14-6-mm²-Shaft-KTD2-1B14-KTD2-1-B14
TD3-TD-3-A-4-AL-AM-10-16-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD3-TD-3-A-4-AL-KM-10-16-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD3-TD-3-A-4-AL-RM-10-16-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD3-TD-3-A-4-AL-SM-5-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD3-TD-3-A-4-KA-AM-10-16-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD3A4-KA-KM-10-16-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD3A4-KA-RM-10-16-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD3A4-KA-SM-5-mm²-Hollow-shaft-TD3A4-TD3-A4
TD-3-B-3-AL-10-mm²-Shaft-TD3B3-TD3-B3
TD-3-B-5-AL-7-mm²-Shaft-TD3B5-TD3-B5
TD-3-B10-AL-10-mm²-Shaft-TD3B10-TD3-B10
KTD-31-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-10-VDC-KTD3
KTD-32-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-20-VDC-KTD3
KTD-33-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-30-VDC-KTD3
KTD-34-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-40-VDC-KTD3
KTD-36-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-60-VDC-KTD3-KTD3
KTD-31-A-4-Y-2-10-16-mm²-Hollow-shaft-10-VDC-KTD3
KTD-32-A-4-Y-2-10-16-mm²-Hollow-shaft-20-VDC-KTD3
KTD-33-A-4-Y-2-10-16-mm²-Hollow-shaft-30-VDC-KTD3
KTD-34-A-4-Y-2-10-16-mm²-Hollow-shaft-40-VDC-KTD3
KTD-36-A-4-Y-2-10-16-mm²-Hollow-shaft-60-VDC-KTD3
KTD-31-A-4-Y-4-15-mm²-Hollow-shaft-10-VDC-KTD3-KTD3
KTD-32-A-4-Y-4-15-mm²-Hollow-shaft-20-VDC-KTD3
KTD-33-A-4-Y-4-15-mm²-Hollow-shaft-30-VDC-KTD3
KTD-34-A-4-Y-4-15-mm²-Hollow-shaft-40-VDC-KTD3
KTD-36-A-4-Y-4-15-mm²-Hollow-shaft-60-VDC-KTD3
KTD-31-A-4-Y36-14-mm²-Hollow-shaft-10-VDC-KTD3
KTD-32-A-4-Y36-14-mm²-Hollow-shaft-20-VDC-KTD3
KTD-33-A-4-Y36-14-mm²-Hollow-shaft-30-VDC-KTD3
KTD-34-A-4-Y36-14-mm²-Hollow-shaft-40-VDC-KTD3
KTD-36-A-4-Y36-14-mm²-Hollow-shaft-60-VDC-KTD3
SKTD-31-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-10-VDC-SKTD3
SKTD-32-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-20-VDC-SKTD3
SKTD-33-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-30-VDC-SKTD3
SKTD-34-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-40-VDC-SKTD3
SKTD-36-A-4-10-16-mm²-Hollow-shaft-60-VDC-SKTD3
KTD-33-B-5-Y-3-6-11-mm²-Shaft-30-VDC
KTD-34-B-5-Y-3-6-11-mm²-Shaft-40-VDC
KTD-36-B-5-Y-3-6-11-mm²-Shaft-60-VDC
KTD-3-1-B10-7-11-mm²-Shaft-10-VDC
KTD-3-2-B10-7-11-mm²-Shaft-20-VDC
KTD-3-3-B10-7-11-mm²-Shaft-30-VDC
KTD-3-4-B10-7-11-mm²-Shaft-40-VDC
KTD-3-6-B10-7-11-mm²-Shaft-60-VDC
KTD-31-ITD-2-A-4-Y-1-10-16-mm²-Cable-KTD3+ITD2-Encoder
KTD-32-ITD-2-A-4-Y-1-10-16-mm²-Cable-KTD3+ITD2-Encoder
KTD-33-ITD-2-A-4-Y-1-10-16-mm²-Cable-KTD3+ITD2-Encoder
KTD-34-ITD-2-A-4-Y-1-10-16-mm²-Cable-KTD3+ITD2-Encoder
KTD-36-ITD-2-A-4-Y-1-10-16-mm²-Cable-KTD3+ITD2-Encoder
KTD-31-ITD-21-B10-11-mm²-Cable-KTD3+ITD21-Encoder-NI
KTD-32-ITD-21-B10-11-mm²-Cable-KTD3+ITD21-Encoder-NI
KTD-33-ITD-21-B10-11-mm²-Cable-KTD3+ITD21-Encoder-NI
KTD-34-ITD-21-B10-11-mm²-Cable-KTD3+ITD21-Encoder-NI
KTD-36-ITD-21-B10-11-mm²-Cable-KTD3+ITD21-Encoder-NI
BLTD-4-A-4-10-12-mm²-Hollow-shaft-BLTD4A4-BLTD4-A4
BLTD-4-A-4-Y15-15-mm²-Hollow-shaft-BLTD4A4-BLTD4-A4
FS-ITD-21-B10-11-mm-Cable-see-”ENCODERS”
FS-ITD-21-series-(centrifugal-switch-ENCODER)COMBINATIONS
KTD-3-ITD-2-Serie-(tachogenerator-ENCODER)COMBINATIONS
ITD-3-TD-3-A-4-10-16-mm-Cable-see-”ENCODERS”
ITD-3-TD-3-series-(-tachogenerator)
ITD-3-ITD3A4-Y-1-10-16-mm-Cable-see-”ENCODERS”
ITD-3-ITD-3-A-4-Y-2-10-16-mm-Connector-see-”ENCODERS”
LG-1-A-4-6,-8,-10-mm-Hollow-shaft
LG-1-A-4-Y-1-10-mm-Hollow-shaft
LG-1-series-BRUSHLESS-TRAPEZOIDAL-TACHOGENERATORS
BLTD-4-series-BRUSHLESS-TRAPEZOIDAL-TACHOGENERATORS
ITD-4-KTD-31-B10-11-mm²-Cable-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4-KTD-32-B10-11-mm²-Cable-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-33-B10-11-mm²-Cable-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-34-B10-11-mm²-Cable-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-36-B10-11-mm²-Cable-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-31-B10-Y-4-11-mm²-Sleeve-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-32-B10-Y-4-11-mm²-Sleeve-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD4+KTD-33-B10-Y-4-11-mm²-Sleeve-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD4+KTD-34-B10-Y-4-11-mm²-Sleeve-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD4+KTD-36-B10-Y-4-11-mm²-Sleeve-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD4+KTD-31-B10-Y-8-11-mm²-Connector-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD4+KTD-32-B10-Y-8-11-mm²-Connector-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-33-B10-Y-8-11-mm²-Connector-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-34-B10-Y-8-11-mm²-Connector-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-4+KTD-36-B10-Y-8-11-mm²-Connector-ITD4-KTD3-THALHEIM
ITD-3-KTD-31-A-4-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-32-A-4-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-33-A-4-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-34-A-4-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-36-A-4-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-31-A-4-Y12-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-32-A-4-Y12-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-33-A-4-Y12-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-34-A-4-Y12-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
ITD-3-KTD-36-A-4-Y12-10-16-mm²-Cable-ITD3-KTD3-Encoder
RTD-1-A-4-Y-9-8,9.52,10-mm²-Leads-RTD1A4-RTD1-A4
RTD-1-B14-6-mm²-Cable-RTD1B14-RTD1-B14
ITD-4-KTD-3-series-(-tachogenerator)COMBINATIONS
ITD-3-KTD-3-series-(-tachogenerator)COMBINATIONS
RTD-4-A-4-Y-1-10-16-mm-Cable
RTD-4-A-4-Y-2-10-16-mm-Connector
RTD-4-series-RESOLVER
RTD-3-A-4-Y-1-12-22-mm-Leads
RTD-3-series-RESOLVER
RTD-2-A-4-Y13-10-20-mm-Leads
RTD-2-series-RESOLVER
RTD-1-series-RESOLVER
BLTD-1-A-4-6-10-mm-Hollow-shaft
BLTD-1-series-BRUSHLESS-TRAPEZOIDAL-TACHOGENERATORS
Baumer-Thalheim-Encoder-KTD
KTD2-Silver-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40281
KTD2-S-Electro-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40281
KTD3-Silver-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40588
KTD3-S-Electro-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40588
KTD4-Silver-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40588
KTD4-S-Electro-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40588
KTD50-Electro-graphite-1-set-(2-pairs)-Itemno.-ET.02.1057-L
KTD5-Silver-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40588
KTD5-S-Electro-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40588
TG7-Silver-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40488
TG7-S-Electro-graphite-1-set-(4-pieces)-Itemno.-40488
Baumer-Thalheim-Encoder-ATD-ATD-4-series-ABSOLUTE-ENCODER
ATD-ATD-4S-A-4-Y-1-12,14-mm²-SSI-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD4SA4-ATD4S-A4
ATD-ATD-4S-A-4-Y-1-12,14-mm²-SSI-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD4SA4-ATD4S-A4
ATD-ATD-4S-A-4-Y10-18,20,23,25,27-mm²-SSI-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD4SA4-ATD4S-A4
ATD-ATD-4S-A-4-Y10-18,20,23,25,27-mm²-SSI-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD4SA4-ATD4S-A4
ATD-ATD-4B-A-4-Y-4-12,14-mm²-PROFIBUSDP-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD4BA4-ATD4B-A4
ATD-ATD-4B-A-4-Y-4-12,14-mm²-PROFIBUSDP-Multiturn-65.536-(16-Bit)-ATD4BA4-ATD4B-A4
Baumer-Thalheim-Encoder-ATD5-ATD-5-series-ABSOLUTE-ENCODER
ATD5-ATD-5S-A-4-Y-1-15,16,18,25,25.4-mm²-SSI-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD5SA4-ATD5S-A4
ATD5-ATD-5S-A-4-Y-1-15,16,18,25,25.4-mm²-SSI-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD5SA4-ATD5S-A4
ATD5-ATD-5B-A-4-Y-2-15,16,18,25,25.4-mm²-PROFIBUSDP-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD5BA4-ATD5B-A4
ATD5-ATD-5B-A-4-Y-2-15,16,18,25,25.4-mm²-PROFIBUSDP-Multiturn-65.536-(16-Bit)-ATD5BA4-ATD5B-A4
ATD5-ATD-5B-A-4-Y-3-15,16,18,25,25.4-mm²-CANopen-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD5BA4-ATD5B-A4
ATD5-ATD-5B-A-4-Y-3-15,16,18,25,25.4-mm²-CANopen-Multiturn-65.536-(16-Bit)-ATD5BA4-ATD5B-A4
ATD-6S-A-4-Y-1-50,50.8-mm²-SSI-Singleturn-8.192-(13-Bit)-ATD6SA4-ATD6S-A4
ATD-6S-A-4-Y-1-50,50.8-mm²-SSI-Multiturn-8.192-(13-Bit)-ATD6SA4-ATD6S-A4
TD-3-A-4-KA-RM-11058386
ITD21H00-1024-T-NI-S21SG8-F-14-IP54-11106371
KTD-3-2-A-4-Y36-11051964-old-no-300466
ITD-61-A-4-1024-H-NI-H2SK12-M-30-11082582-old-no-315254
ITD-41-A-4-Y64-2048-H-NI-KR1-M-25-11062488-old-320762
ITD-40-A-4-Y90-1024-H-NI-KR1-E-10-11060874-old-no-318248
ITD-40-A-4-Y22-1024-H-NI-H2SK12-S-25-11059746-old-no-314574
ITD-40-A-4-Y-1-1024-H-NI-D2SR12-E-10-11059595-old-no-313832
ITD-40-A-4-1000-T-NI-KR1-S-15-11100859
ITD22H01-2048-M-NI-S21SG8-F-14-IP54-11105084
ITD-20-A-4-Y50-88-H-BX-D1SA7-S-10-11058870-old-311858
ITD-20-A-4-Y50-88-H-BX-D1SA7-S-10-11058870
ATD-2S-B14-Y24-12/12-SR-GR-D2SR17-M-10-11062886-old-no-320779
A-cable-mg02-K21BG8/A-65-SL-NIo-01000-11071188-old-44801-01000
A-Cabel-mg02-K21BG8/C-50-SL-NIo-00200
Baumer-Thalheim-Encoder
ATD-5P-B14-Y-2-13-PG-GR-K22BK16-S-10-IP65-S-
BLTD-1-A-4-P2-10-P-KR2-10-IP00-
BLTD-10-A-4-Y-1-P3-20-P-KR0.35-9.52-IP00-
BLTD-4-A-4-Y17-P3-10-N-KR0.7-15-IP65-
ITD-01-A-4-Y-4-1024-T-BX-K10SK4-S-4-IP64-102-
ITD-01-A-4-Y14-1024-T-BI-K28SK6-S-10-IP54-106-
ITD-01-B14-1024-T-NX-KA1-S-4-IP54-
ITD-01-B14-360-H-BX-KA2-S-4-IP64-
Thalheim-Encoder
ITD-01-B14-360-T-BI-KR1-S-4-IP54-
ITD-01-B14-600-T-NX-KR1-S-4-IP54-
ITD-01-B14-Y-4-36-H-SX-KA0.1-S-5-IP54-
ITD-01-B14-Y-7-600-T-AX-K18MK4-S-4-IP54-
ITD-01-B14-Y12-30-H-NX-KA5-S-4-IP54-
ITD-2-B14-Y28-60-H-AX-D1SA4-S-10-IP65-
ITD-2-B14-Y52-19-H-AX-KR1-S-12-IP65-
ITD-20-A-4-100-H-BI-KR1-S-10-IP65-01-
ITD-20-A-4-512-T-NI-K4SK9-S-14-IP65-01-S-
ITD-20-A-4-Y-3-200-H-NI-D2SR12-E-14-IP65-01-
ITD-20-A-4-Y14-512-H-NI-KR5-S-12-IP65-01-
ITD-20-B10-100-H-NI-KR1-S-6-IP65-
ITD-20-B14-250-T-NI-KR1-S-6-IP65-
Thalheim-Encoder
ITD-20-B14-Y-9-60-H-NI-KA1-S-10-IP65-
ITD-21-A-4-Y-3-1000-H-NI-KR1-S-14-IP65-07-
ITD-21-A-4-Y10-2500-T-NI-D2SR12-S-6-IP65-
ITD-21-A-4-Y101-1000-H-NI-H2SK12-S-12-IP66/65-01-
ITD-21-A-4-Y21-50-R-NI-KR3-S-12-IP65-02-
ITD-21-A-4-Y22-1500-H-NI-D2SR12-S-12-IP65-02-
ITD-21-A-4-Y28-100-H-NI-KR0,4-S-12-IP65-01-S-
ITD-21-A-4-Y28-1000-H-NI-H2SK12-S-12-IP65-01-
ITD-21-A-4-Y28-500-H-NI-H2SK12-S-12-IP65-01-
ITD-21-A-4-Y29-1024-H-NI-D2SR12-S-12-IP65-06-
ITD-21-A-4-Y36-200-T-NI-KR1-S-14-IP65-06-
ITD-21-A-4-Y49-256-T-NI-KR1-S-14-IP65-07-
ITD-21-A-4-Y58-2048-T-NI-KR1-E-14-IP54-08-cULus-
ITD-21-A-4-Y58-5000-H-NI-KR5-S-12-IP65-S-
ITD-21-A-4-Y65-2500-H-NI-KR2-S-10-IP66-06-
ITD-21-A-4-Y79-100-H-NI-KR0.2-E-14-IP54-19-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-21-A-4-Y79-2048-T-NI-KR0.2-F-14-IP54-19-
ITD-21-A-4-Y82-100-H-NI-KR1-E-14-IP54-21-
ITD-21-A-4-Y82-1024-T-NI-KR1-F-14-IP54-21-
ITD-21-A-4-Y82-2048-T-NI-KR1-F-14-IP54-21-
ITD-21-A-4-Y82-512-T-NI-KR1-F-14-IP54-21-
ITD-21-A-4-Y98-1024-H-NI-D2SA12-S-10-IP65-36-
ITD-21-B10-Y-2-8192-T-NI-KR1-S-11-IP65-
ITD-21-B10-Y-3-5000-H-NI-D2SR12-S-12-IP65-
ITD-21-B14-2048-T-NI-KA2,5-S-6-IP65-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-21-B14-Y-1-2048-H-NI-D2SR12-S-6-IP65-
ITD-21-B14-Y10-250-H-NI-KR2-S-6-IP65-
ITD-22-A-4-Y47-1024-M-NI-D2SR12-S-12-IP65-02-
ITD-22-A-4-Y92-2048-M-O3-D2SR12-S-14-IP65-08-
ITD-3-A-4-1024-H-NI-KR2-S-15-IP54-
ITD-4-+-KTD-3-6-B10-1024-H-BI-KR1-S-11-IP54-
ITD-4-A-4-Y-1-64-T-NI-D2SR12-E-10-IP65-56-
ITD-4-B10-100-H-BI-KR1-S-11-IP65-
ITD-4-B14-Y19-10/5/1-H-SX-D1SA6-S-10-IP65-
ITD-40-+-FS-B10-Y-1-1024-H-NI-B1BR12-S-11-IP54-
ITD-40-+ITD-40-B10-500/1024-H/H-BI/NI-KR1-S-11-IP65
ITD-40-A-4-1024-R-BI-H2SK12-S-12-IP65-
ITD-40-A-4-Y-2-1000-R-BI-K4SK9-S-10-IP65-50-
ITD-40-A-4-Y-2-1024-T-BI-KR1-S-15-IP65-50-
ITD-40-A-4-Y149-1024-H-BX-D10SR4-S-16-IP67-
ITD-40-A-4-Y150-1024-H-NX-KR5,5-S-14-IP55-S-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-40-A-4-Y22-100-T-NI-H2SK12-S-25-IP65-50-
ITD-40-A-4-Y22-1024-T-NI-H2SK12-S-25-IP65-
ITD-40-A-4-Y71-1024-T-NI-KR0.24-S-16-IP65-50-
ITD-40-A-4-Y91-1024-H-BX-KR5-S-16-IP54-
ITD-40-B10-Y-5-500-H-NI-VR16-S-11-IP65-
ITD-41-A-4-Y-3-2048-T-NI-D2SR12-S-16-IP65-50-
ITD-41-A-4-Y69-1024-T-NI-D2SR12-S-30-IP54-50-
ITD-41-A-4-Y70-4096-H-BX-D1SR7-S-30-IP54-50-
ITD-41-A-4-Y80-3072-H-NI-KR7-L-25-IP65-59-
ITD-41-B10-Y-4-2000-R-NI-D2SR12-S-11-IP65-
ITD-42-A-4-Y68-1024-S-NI-H2SK12-S-30-IP54-52-
ITD-44-A-4-Y134-1/360-H-D23SR15-S-25-IP66-84-
ITD-61-A-4-Y-4-2500-T-NI-S8BK12-S-50-IP54-
ITD-75-A-4-1024-R-NI-KR2-E-60-IP54-
Baumer-Thalheim-Encoder
RTD-2-A-4-Y13-P3-7-10-0.5-LR0.3-16-IP00
RTD-2-A-4-Y16-P2-7-10-0.5-LR1-16-IP00
TD-3-B-3-AL-BLTD-1-A-4-Y10-P3-10-P-KR0.3-10-IP00-
BLTD-4-A-4-Y15-P3-10-P-KR0.7-15-IP65-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-01-A-4-Y-4-1024-T-BX-K10SK4-S-4-IP64-102-S-
ITD-01-A-4-Y12-1000-H-BX-K10SK4-S-15-IP64-105-
ITD-01-B14-100-H-NX-KR1-S-4-IP54-
ITD-01-B14-1000-H-NX-KR1-S-4-IP54-
ITD-01-B14-360-H-SX-KR1-S-4-IP64-
ITD-01-B14-360-T-BX-KA5-S-4-IP54-
ITD-01-B14-Y-2-30-H-NX-KA1-S-4-IP54-
ITD-01-B14-Y-7-100-T-AX-K18MK4-S-4-IP54-
ITD-01-B14-Y10-1024-H-BX-KR0,25-S-6-IP54-
ITD-2-B14-Y-1-18-H-AX-KR5-S-6-IP54-
ITD-2-B14-Y33-50-H-BX-D1SA5-S-6-IP54-
ITD-2-B14-Y52-20-H-AX-KR1-S-12-IP65-
ITD-20-A-4-200-H-NI-KR1-E-10-IP65-
ITD-20-A-4-Y-2-500-R-NI-KR1-S-14-IP54-03-
ITD-20-A-4-Y-3-512-H-NI-D2SR12-S-14-IP54-01-
ITD-20-B10-Y-9-512-H-BX-KR2,5-S-7-IP54-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-20-B14-Y-2-500-T-BI-D2SA12-S-6-IP65-S-
ITD-20-B14-Y49-508-H-BX-D1SA-6-S-10-IP54-
ITD-21-A-4-Y-3-512-T-NI-KR0.2-E-14-IP54-07-S-
ITD-21-A-4-Y101-100-H-NI-KR0,4-S-12-IP66/65-01-
ITD-21-A-4-Y106-2048-T-NI-H2SK12-E-14-IP54-21-S-
ITD-21-A-4-Y22-100-H-NI-D2SR12-S-10-IP65-06-
ITD-21-A-4-Y22-4000-H-NI-D2SR12-S-12-IP65-01-
ITD-21-A-4-Y28-1024-H-NI-KR1-S-12-IP65-05-Z22-
ITD-21-A-4-Y28-500-H-BX-KR0,7-S-14-IP65-06-
ITD-21-A-4-Y28-500-T-NI-KR1-S-14-IP65-05-
ITD-21-A-4-Y29-1024-T-NI-D2SR12-S-12-IP65-06-
ITD-21-A-4-Y42-100-R-NI-KR1-E-14-IP54-08-
ITD-21-A-4-Y57-1000-H-NI-KR1-E-14-IP54-15-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-21-A-4-Y58-4096-T-NI-KR10-S-12-IP65-
ITD-21-A-4-Y63-1024-H-NI-KR2-S-14-IP65-06-
ITD-21-A-4-Y73-512-H-NI-K2SK1R-S-12-IP65-03-
ITD-21-A-4-Y79-200-T-NI-KR0,2-S-14-IP54-19-
ITD-21-A-4-Y79-4096-T-NI-KR0.2-F-14-IP54-19-
ITD-21-A-4-Y82-1024-H-NI-KR1-E-14-IP54-21-
ITD-21-A-4-Y82-2048-H-NI-KR1-E-14-IP54-21-
ITD-21-A-4-Y82-512-H-NI-KR1-E-14-IP54-21-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-21-A-4-Y88-2048-T-NI-KR1-E-10-IP54-07-S-
ITD-21-B10-512-H-NI-KR1-S-6-IP65-
ITD-21-B10-Y-3-256-T-NI-D2SR12-S-11-IP65-
ITD-21-B14-500-T-NI-KA1-S-6-IP65-
ITD-21-B14-8192-T-NI-H2SK12-S-6-IP65-
ITD-21-B14-Y-1-8192-T-NI-D2SR12-S-6-IP65-
ITD-21-B14-Y30-3600-H-NI-D2SA12-S-10-IP65-
ITD-22-A-4-Y111-2048-M-NI-KR0.2-F-14-IP54-20-
ITD-22-A-4-Y81-2048-M-NI-KR0.2-F-14-IP54-20-S-
ITD-25-A-4-Y-8-100-H-BI-KR1-S-10-IP40-
ITD-3-A-4-1024-H-NI-KR1-S-14-IP54-
ITD-4-A-4-20-H-BI-KR1-S-16-IP65-
ITD-4-A-4-Y-1-100-H-NI-D2SR12-E-15-IP65-50-
ITD-4-B10-Y-3-380-H-NI-KR1-S-11-IP65-
ITD-40-+-FS-B10-500-H-BI-KR1-S-11-IP54-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-40-+ITD-40-B10-500/1024-H/H-BI/NI-H2SK12-S-11-IP65
ITD-40-A-4-Y-2-1000-T-NI-KR1-S-15-IP65-
ITD-40-A-4-Y-2-512-T-NI-KR1-S-15-IP65-
ITD-40-A-4-Y120-1024-H-NI-K4S-K15-S-25-IP65-79-cULus-
ITD-40-A-4-Y15-1024-T-NI-H2SK12-M-15-IP65-52-
ITD-40-A-4-Y22-100-H-NI-H2SK12-S-25-IP65-50-
ITD-40-A-4-Y22-1024-K-NI-KR2-E-27-IP65-53-S-
ITD-40-A-4-Y27-100-H-NI-H2SK12-S-27-IP65-
ITD-40-A-4-Y78-1024-H-NI-H2SK12-M-16-IP65-52-
ITD-40-A-4-Y92-1024-H-NI-H2SK12-S-25-IP66-71-
ITD-40-B10-1024-R-NI-H2SK12-S-11-IP65-
Baumer-Thalheim-Encoder
ITD-40-B14-Y23-500-H-AX-F3SA4-S-12-IP54-
ITD-41-A-4-Y59-10000-T-NI-MMBA12-S-27-IP00-
ITD-41-A-4-Y69-2048-T-NI-D2SR12-S-30-IP54-50-
ITD-41-A-4-Y78-2048-R-NI-H2SK12-S-15-IP65-67-S-
ITD-41-A-4-Y80-3072-H-NI-S2SK12-E-25-IP65-59-
ITD-42-A-4-Y20-1024-M-NI-KR1-S-25-IP65-50-
ITD-61-A-4-2500-T-NI-KR1-S-42-IP54-51-
ITD-70-A-4-Y-2-1024-H-NI-H2SK12-S-50-IP54-51-
ITD-75-A-4-2048-H-NI-KR10-S-85-IP54-
KTD-2-0,7-A-4-KSE-Y-7-
LG-1-A-4-Y-1-P2-P-KR0,23-10-IP00-
RTD-2-A-4-Y16-P1-7-10-0.5-LR0.8-15-IP00-
RTD-7-A-4-Y-2-P1-7-10-0.5-D9SR12-38-IP54-51-
TD-3-A-4-AL-KM-
RTD2A4Y13RTD2A4Y16
ATD5PB14Y2-Encoder
BLTD1A4
BLTD1A4Y10
BLTD10A4Y1
BLTD4A4Y15
BLTD4A4Y17
ITD01A4Y4
ITD01A4Y4
ITD01A4Y12
ITD01A4Y14
ITD01B14
ITD01B14
ITD01B14
ITD01B14
ITD01B14-Encoder
ITD01B14
ITD01B14
ITD01B14-
ITD01B14Y2
ITD01B14Y4
ITD01B14Y7
ITD01B14Y7
ITD01B14Y10
ITD01B14Y12
ITD2B14Y1
ITD2B14Y28
ITD2B14Y33
ITD2B14Y52
ITD2B14Y52
ITD20A4-Encoder
ITD20A4
ITD20A4
ITD20A4Y2
ITD20A4Y3
ITD20A4Y3
ITD20A4Y14
ITD20B10
ITD20B10Y9
ITD20B14-Encoder
ITD20B14Y2
ITD20B14Y9
ITD20B14Y49
ITD21A4Y3
ITD21A4Y3
ITD21A4Y10
ITD21A4Y101
ITD21A4Y101
ITD21A4Y106
ITD21A4Y21
ITD21A4Y22
ITD21A4Y22
ITD21A4Y22
ITD21A4Y28
ITD21A4Y28
ITD21A4Y28
ITD21A4Y28
ITD21A4Y28
ITD21A4Y28
ITD21A4Y29
ITD21A4Y29
ITD21A4Y36
ITD21A4Y42
ITD21A4Y49
ITD21A4Y57
ITD21A4Y58
ITD21A4Y58
ITD21A4Y58
ITD21A4Y63
ITD21A4Y65
ITD21A4Y73
ITD21A4Y79
ITD21A4Y79
ITD21A4Y79
ITD21A4Y79
ITD21A4Y82
ITD21A4Y82
ITD21A4Y82
ITD21A4Y82
ITD21A4Y82
ITD21A4Y82
ITD21A4Y82
ITD21A4Y88
ITD21A4Y98
ITD21B10
ITD21B10Y2ITD21B10Y3
ITD21B10Y3
ITD21B14
ITD21B14-Encoder
ITD21B14
ITD21B14Y1
ITD21B14Y1
ITD21B14Y10
ITD21B14Y30
ITD22A4Y111
ITD22A4Y47
ITD22A4Y81
ITD22A4Y92
ITD25A4Y8
ITD3A4
ITD3A4
ITD4+KTD3-6B10
ITD4A4
ITD4A4Y1
ITD4A4Y1
ITD4B10
ITD4B10Y3
ITD4B14Y19
ITD40+FSB10
ITD40+FSB10Y1
ITD40+ITD40B10
ITD40+ITD40B10
ITD40A4
ITD40A4Y2-Encoder
ITD40A4Y2
ITD40A4Y2
ITD40A4Y2
ITD40A4Y120
ITD40A4Y149
ITD40A4Y15
ITD40A4Y150
ITD40A4Y22
ITD40A4Y22
ITD40A4Y22
ITD40A4Y22
ITD40A4Y27
ITD40A4Y71
ITD40A4Y78
ITD40A4Y91
ITD40A4Y92
ITD40B10
ITD40B10Y5
ITD40B14Y23
ITD41A4Y3-Encoder
ITD41A4Y59
ITD41A4Y69
ITD41A4Y69
ITD41A4Y70
ITD41A4Y78
ITD41A4Y80
ITD41A4Y80
ITD41B10Y4
ITD42A4Y20
ITD42A4Y68
ITD44A4Y134
ITD61A4
ITD61A4Y4
ITD70A4Y2
ITD75A4
ITD75A4
KTD2-0,7A4
LG1A4Y1
RTD2A4Y16
RTD7A4Y2
TD3A4ALKM
TD3B3AL
RTD2-A4-Y13
RTD2-A4-Y16
ATD5P-B14-Y2
BLTD1-A4-
BLTD1-A4-Y10
BLTD10-A4-Y1
BLTD4-A4-Y15
BLTD4-A4-Y17
ITD01-A4-Y4
ITD01-A4-Y4
ITD01-A4-Y12
ITD01-A4-Y14
ITD01-B14-
ITD01-B14-
ITD01-B14-ITD01-B14-
ITD01-B14-
ITD01-B14-
ITD01-B14-
ITD01-B14-
ITD01-B14-
ITD01-B14-Y2
ITD01-B14-Y4
ITD01-B14-Y7
ITD01-B14-Y7
ITD01-B14-Y10
ITD01-B14-Y12
ITD2-B14-Y1
ITD2-B14-Y28
ITD2-B14-Y33
ITD2-B14-Y52
ITD2-B14-Y52
ITD20-A4-ITD20-A4-
ITD20-A4-
ITD20-A4-Y2
ITD20-A4-Y3
ITD20-A4-Y3
ITD20-A4-Y14
ITD20-B10
ITD20-B10Y9
ITD20-B14-
ITD20-B14-Y2
ITD20-B14-Y9
ITD20-B14-Y49
ITD21-A4-Y3
ITD21-A4-Y3
ITD21-A4-Y10
ITD21-A4-Y101
ITD21-A4-Y101
ITD21-A4-Y106ITD21-A4-Y21
ITD21-A4-Y22
ITD21-A4-Y22
ITD21-A4-Y22
ITD21-A4-Y28
ITD21-A4-Y28
ITD21-A4-Y28
ITD21-A4-Y28
ITD21-A4-Y28
ITD21-A4-Y28
ITD21-A4-Y29
ITD21-A4-Y29
ITD21-A4-Y36
ITD21-A4-Y42
ITD21-A4-Y49
ITD21-A4-Y57
ITD21-A4-Y58
ITD21-A4-Y58ITD21-A4-Y58
ITD21-A4-Y63
ITD21-A4-Y65
ITD21-A4-Y73
ITD21-A4-Y79
ITD21-A4-Y79
ITD21-A4-Y79
ITD21-A4-Y79
ITD21-A4-Y82
ITD21-A4-Y82
ITD21-A4-Y82
ITD21-A4-Y82
ITD21-A4-Y82
ITD21-A4-Y82
ITD21-A4-Y82
ITD21-A4-Y88
ITD21-A4-Y98
ITD21-B10ITD21-B10Y2
ITD21-B10Y3
ITD21-B10Y3
ITD21-B14-
ITD21-B14-
ITD21-B14-
ITD21-B14-Y1
ITD21-B14-Y1
ITD21-B14-Y10
ITD21-B14-Y30
ITD22-A4-Y111
ITD22-A4-Y47
ITD22-A4-Y81
ITD22-A4-Y92
ITD25-A4-Y8
ITD3-A4-
ITD3-A4-
ITD4+KTD3-6-B10ITD4-A4-
ITD4-A4-Y1
ITD4-A4-Y1
ITD4-B10
ITD4-B10Y3
ITD4-B14-Y19
ITD40+FS-B10
ITD40+FS-B10Y1
ITD40+ITD40-B10
ITD40+ITD40-B10
ITD40-A4-
ITD40-A4-Y2
ITD40-A4-Y2
ITD40-A4-Y2
ITD40-A4-Y2
ITD40-A4-Y120
ITD40-A4-Y149ITD40-A4-Y15
ITD40-A4-Y150
ITD40-A4-Y22
ITD40-A4-Y22
ITD40-A4-Y22
ITD40-A4-Y22
ITD40-A4-Y27
ITD40-A4-Y71
ITD40-A4-Y78
ITD40-A4-Y91
ITD40-A4-Y92
ITD40-B10
ITD40-B10Y5
ITD40-B14-Y23
ITD41-A4-Y3
ITD41-A4-Y59ITD41-A4-Y69
ITD41-A4-Y69
ITD41-A4-Y70
ITD41-A4-Y78
ITD41-A4-Y80
ITD41-A4-Y80
ITD41-B10Y4
ITD42-A4-Y20
ITD42-A4-Y68
ITD44-A4-Y134
ITD61-A4-
ITD61-A4-Y4
ITD70-A4-Y2
ITD75-A4-
ITD75-A4-
KTD2-0,7-A4-
LG1-A4-Y1
RTD2-A4-Y16
RTD7-A4-Y2
TD3-A4-ALKM
TD3B3AL