بایگانی دسته‌بندی‌ها: تبلیغات شهر ورامین تهران

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها در شهر ورامین تهران

انتخاب همسر

انتخاب همسر

جوانی و آرزوی همسر و فرزند داری، اما از تو میپرسم: آیا چنان مردی هستیکه آرزوی فرزند را سزاوار باشد؟ ادامه‌ی خواندن

  • نیازمندیهای همشهری پاکدشت
  • کار در منزل پاکدشت
  • کار در منزل در پاکدشت
  • کاردرمنزل پاکدشت
  • نیازمندی های پاکدشت
  • کار در پاکدشت

آگاهی از عشق

آگاهی از عشق

 عشق معمولاً مدتها مخفـی مـی مانـد. ماننـد یـک راز، ماننـد دانـه ای در خـاک تـا زمانیکه دانه ترک بردارد و آرام آرام سراز خاک در آورد.

تا اناری ترکی برمیداشت

دست فواره ی خواهش میشد

 (سهراب سپهری) ادامه‌ی خواندن