بایگانی دسته‌بندی‌ها: آگهی و تبلیغات نیازمندی شهر چالدران

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر چالدران آذربایجان غربی

قانون مدنی و در اهلیت طرفین

مبحث دوم قانون مدنی – در اهلیت طرفین

ماده 210

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند . ادامه‌ی خواندن

گذار صنعت به مرحله بلوغ

گذار صنعت به مرحله بلوغ 

بسیاری از صنایع با پشتسر گذاشتن مرحله رشد، سریع وارد مرحله دیگری میشوند که از رشد کندتری برخوردار است. این مرحله رشد کندتر که بخشی از فرآیند تکامل صنعت است مرحله بلوغ نامیده میشود. ادامه‌ی خواندن

رقابت در صنایع جهانی

رقابت در صنایع جهانی

 صنعت جهانی صنعتی است که در آن موقعیتهای استراتژیکی رقبا در بازارهای عمده در نقاط مختلف جغرافیایی یا در سطح ملی بهطور چشمگیری تحت تاثیر موقعیت جهانی آنها است. ادامه‌ی خواندن