بایگانی دسته‌بندی‌ها: نیازمند آگهی تبلیغاتی شهر مهاباد

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر مهاباد آذربایجان غربی

قانون مدنی و ابرا

مبحث سوم قانون مدنی :  در ابرا

ماده 289

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید . ادامه‌ی خواندن

  • نیازمندیهای شهرستان خوی