صنایع دستی زبان گفتگوی تمدنها

صنایع دستی هر منطقه بخشی از فرهنگ آن منطقه است و در روند جهانی شدن که شاید مهمترین چالش جهان امروز باشد، تنها حوزه ماندگار، صنایع دستی آن کشور است.

صنایع دستی به مجموعه ای از ” هنر – صنعت ” اطلاق می شود که عمدتا با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای می باشد.

معاونت صنایع دستی استان یزد با بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص در سه حوزه:

1- تولید و بازرگانی 2- حفظ و احیا< 3- توسعه و ترویج در خدمت به همت و افکار بالنده هنرمندان که با تلاش و کوشش، تصویرگر هنرورزیهای دستان هنرمندشان هستند، می باشد.

امید است که با شناساندن بهتر صنایع دستی استان یزد پیام آور تلاش پیشینیان و حافظ و بسط دهنده ” هنر – صنعت ” هنرمندان عزیز باشیم.

رشته های بومی هنرهای سنتی و صنایع دستی استان یزد:

 1. احرامی بافی
 2. ترمه بافی
 3. دارایی بافی
 4. کارت بافی
 5. حوله بافی
 6. خورجین بافی
 7. گیوه بافی
 8. زیلو بافی
 9. رنگرزی سنتی
 10. حصیربافی
 11. گلیم بافی
 12. رفوگری
 13. سفالگری
 14. سرامیک سازی
 15. نقاشی روی سفال
 16. زیورآلات محلی
 17. قپان سازی
 18. کاشی معرق
 19. کاشی سازی هفت رنگ
 20. چیلانگری
 21. قلمزنی روی مس
 22. منبت کاری
 23. حکاکی روی مس
 24. چاقوسازی
 25. گره چینی چوب
 26. گچ بری
 27. مقرنس کاری
 28. زنجیرسازی
 29. خراطی سنگ
 30. موتابی
 31. مسبک چوب
 32. چرم سازی
 33. معرق چوب
 34. سبد بافی

Crafts Language Dialogue of Civilizations
The area is part of the culture and crafts of the region in the process of globalization is perhaps the most important challenges of today’s world , the only viable field of crafts that country.

Yazd handicraft utilizes the expertise of three areas:

1 – Industrial and Commercial 2 – preserve and restore < 3 – serves to promote the efforts and ideas of the artists thriving effort , Illustrator Hnrvrzyhay hands are talented artist that would have .

It is hoped that a better recognition of Yazd craft messages and efforts to protect and expand their predecessors ‘ art – the industry’s ” Let ‘s artists .

Traditional arts and crafts of local fields in Yazd province :

Ihram Weaving
Cashmere knitting
Finance weaving
Card Weaving
Weaving towel
Weaving bag
Shoemaker weaving
Carpet weaving
Traditional dyeing
Hsyrbafy
Carpet weaving
Darning
Pottery
Ceramic building
Painting on ceramics
Local jewelry
Bascule building
Mosaic tiles
Seven color tiles
Chylangry
Engraving on copper
Woodcarving
Engraving on copper
Chaqvsazy
Chinese knot wood
Tore
Mogharnas
Znjyrsazy
Woodturning Stone
Mvtaby
Msbk Wood
Leather
Marquetry Wood
Basket weaving

Production and trade, intellectual creativity, artistry, craft, crafts, Yazd province, industry, craft, handicraft Yazd, art, art, traditional art, Crafts Yazd, Yazd Crafts