بایگانی دسته: نیازمندی و آگهی تبلیغاتی شهر سراب

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر سراب آذربایجان شرقی

درج اگهی صنعت

محیطهای عمومی صنعت

محیطهای صنعت بیشتر از لحاظ پیامدهای استراتژیك اساس در ابعاد كلیدی زیر با هم متفاوتند:

• تمركز صنعت؛

• وضعیت بلوغ صنعت؛

• قرارگرفتن صنعت در معرض رقابت بین المللی. ادامه خواندن درج اگهی صنعت