بایگانی دسته: نیازمندیها و آگهی های تبلیغاتی شهر لنجان

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر لنجان اصفهان

خود ارضایی چیست

خود ارضایی (استمناء) ، راه درمان و عوارض آن
خود ارضایی چیست؟
ارضا شدن به صورت غیر عادی بواسطه تحریك مجازی توسط عكس فیلم و یا شخصیت و انجام سكس خیالی در ذهن را خود ارضایی می نامند . یكی از بارز ترین مشكلات جوانان به خصوص در ایران به علت نیاز میل جنسی و عدم دسترسی به جنس مخالف برای ارضا شدن این غریزه پدیده خود ارضایی میباشد ادامه خواندن خود ارضایی چیست

قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

فصل پنجم قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده 518

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند . ادامه خواندن قانون مدنی – در مزارعه و مساقات