بایگانی دسته: درج آگهی و تبلیغات اینترنت در شهر نکا

درج آگهی و تبلیغات اینترنت در شهر نکا مازندران

Fracture penis

(GENITAL HERPES) / شكستگی آلت تناسلی مردان (Fracture penis)

شاید شكستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد كه بشكند یا نشكند. واقعیت این ا ست كه غشاء سختی (Albuginée ) دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند. این غشاء می تواند در اثر فشار و حركت های كمی « آكروباتیك » پاره شود . ادامه خواندن Fracture penis

مسمومیت با آسپرین

 Aspirin poising

مسمومیت با آسپرین

آسپیرین از داروهای مصرفی سرپائی و درون بیمارستانی بوده که با تجمع پالکتها در خون تداخل ایجاد کرده و از بروز لخته جلوگیری میکند. ادامه خواندن مسمومیت با آسپرین