بایگانی دسته: درج آگهی و تبلیغات اینترنت در قائم شهر

درج آگهی و تبلیغات اینترنت در قائمشهر مازندران

Fracture penis

(GENITAL HERPES) / شكستگی آلت تناسلی مردان (Fracture penis)

شاید شكستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد كه بشكند یا نشكند. واقعیت این ا ست كه غشاء سختی (Albuginée ) دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند. این غشاء می تواند در اثر فشار و حركت های كمی « آكروباتیك » پاره شود . ادامه خواندن Fracture penis

وصایا و ارث

قسمت چهارم  قانون مدنی- در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

ماده 825

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی . ادامه خواندن وصایا و ارث