شیر برقی

برای سفارش گذاری شیر برقی Air Control , LMC , Mindmanمی توانید با شماره 09120852440-09141776345 شركت تبليغاتي آگهي شهر من تماس بگیرید.
شیر برقی 2-2 تنه کوچک سایز 1/8
شیر برقی تک 2-3 تنه کوچک سایز 1/8
شیر برقی مینیاتوری 2-5 تک سایز 1/8
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/8
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 1/8
شیر برقی 3-5 دوبل سایز 1/8
شیر برقی 2-3 تک سایز 1/4
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/4
شیر برقی تک 2-5 تک 1/4 نامور

شیر برقی 2-5 تک سایز 1/4 طرح مایندمن
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 1/4
شیر برقی 3-5 دوبل سایز 1/4
شیر برقی 2-3 تک سایز 3/8
شیر برقی 2-5 تک سایز 3/8
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 3/8
شیر برقی 3-5 دوبل سایز 3/8
شیر برقی 2-3 تک سایز 1/2
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/2
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 1/2
شیر برقی 3-5 دوبل سایز 1/2
شیر وکیوم سایز 1/4 ایر کنترل
وظیفه شیر تخلیه سریع پنوماتیک , تخلیه سریع جریان داخل سیلندر میباشد که موجب حرکت سریع جک شده و باعث افزایش کارایی جک می شود .

شير2-3 سایز 1/4 تک مایندمن
شير2-3 سایز 1/2 تک مایندمن
شير2-5 سایز 1/8 تک مایندمن
شير2-5 سایز 1/4 تک مایندمن
شير2-5 سایز 3/8 تک مایندمن
شير2-5 سایز 1/2 تک مایندمن
شير2-5 سایز 1/8 دوبل مایندمن
شير2-5 سایز 1/4 دوبل مایندم
شير 2-5 سایز 3/8 دوبل مایندمن
شير2-5 سایز 1/2 دوبل مایندمن
شير3-5 سایز 1/8 دوبل مایندمن
شير3-5 سایز 1/4 دوبل مایندمن
شير3-5 سایز 3/8 دوبل مایندمن
شير3-5 سایز 1/2 دوبل مایندمن

شير 2-3 سایز 1/8 تنه کوچک, 06-3V1
شير2-3 سایز 1/8 تک, 06-3V210
شير2-3 سایز 1/4 تک, 08-3V210
شير2-3 سایز 3/8 تک, 10-3V310
شير2-3 سایز 1/2 تک,15-3V410
شير2-5 سایز 1/8 تک, 06-4V210
شير2-5 سایز 1/4 تک, 08-4V210
شير2-5 سایز 3/8 تک, 10-4V310
شير2-5 سایز 1/2 تک, 15-4V410
شير2-5 سایز 1/8 دوبل, 06-4V220
شير2-5 سایز 1/4 دوبل, 08-4V220
شير 2-5 سایز 3/8 دوبل, 10-4V320
شير3-5 سایز 1/8 دوبل, 06-4V230C
شير3-5 سایز 1/4 دوبل, 08-4V230C
شير3-5 سایز 3/8 دوبل, 10-4V430C
شير3-5 سایز 1/2 دوبل, 15-4V430C

تخليه سريع, تخليه پنوماتيک, QE, LMC, AIR CONTOROL, لوازم چيني پنوماتيک, لوازم تايواني پنوماتيک, خرید تخلیه سریع, شیر تخلیه سریع پنوماتیک