مديريت سلامت کارکنان

مديريت سلامت کارکنان
رشد و پایداری یک تجارت با سلامت کارکنان مرتبط است و هزینه های مربوط به درمان بیماري ها بار سنگینی را به دوش شرکت ها و سازمانها قرار داده است که علی رغم اتخاذ تدابیر مختلف؛ منجر به صرفه جوئی چشمگیری نشده است. کارفرمایان آینده نگر به طور فزاینده ای به این نكته توجه می کنند که سلامت کارکنان با سلامت تجارت آنها در ارتباط بوده و این موضوع پشتوانه ای بسیار مهم برای کسب و کار آنها به حساب می آید.

ارایه درگاه پرداخت بانکی برای فروش تجهیزات پزشکی مجاز در ePayBank.ir

تبلیغات خدمات پزشکی، مطب ، کلینیک و تخصص پزشکان و دانشجویان پزشکی و سایر دانش آموختگان کشور در mycityad.ir بسادگی درج آگهی و بروز رسانی آگهی فراهم هست

این تنها هزینه های مراقبتهای درماني نیست که باید برای شرکتها مدنظر قرار داده شود، بلكه هزینه های غیر مستقیم ناشی از ضعف سلامت )غیبت ها و حضور غیر موثر( گاه تا دو برابر هزینه مستقیم درمانی فرد برای سازمان ضرر به بار می آورد. در حقیقت کاهش بهره وری در نتیجه مشكلات سلامتی فرد و خانواده های آنها در آمریكا باعث 1685 دلار هزینه به ازای هر کارمند می شود که سالانه به مبلغ 225/8 میلیارد دلار بالغ ميشود.
کارکنان سالم مبالغ کمتری از سازمان در غالب هزینه درمان دریافت می دارند و عوارض بلند مدت و کوتاه مدت کمتری را برای سازمان ایجاد می کنند. امر سرمایه گذاری بر روی سلامت کارکنان به صورت غیرقابل تردید و محكمی از نظر بازدهی و سود آوری برای سازمان موثر بوده است و از جمع بندی بیش از 42 مطالعه بر روی برنامه های توسعه نظام سلامت سازمانها مشخص شده است که 28درصد کاهش در غیبت ناشی از بیماری ،26درصدکاهش هزینه درمان و 30 درصد کاهش در هزینه های ناشی از پرداخت غرامت و از کارافتادگی به دست می آید. میزان صرفه جوئی احتمالی حاصل از کاهش عوامل خطر سلامتی حدود 153 دلار به ازای هر کارمند در سال است ، در حالی که در مقایسه صرفه جویي ناشی از پیشگیری از این عوامل حدود350 دلار در سال میرسد.
موفق ترین برنامه های توسعه سلامت آن گروه از برنامه ها بوده اند که از پشتیبانی مدیران عالی سازمان ها برخوردار بوده و در محیط حمایتی اجرا شده اند . اطاق بازرگانی ایالت متحده تاکید می کند که باید کارفرمایان را نسبت به برنامه مدیریت سلامت کارکنان آگاه نمود . این برنامه ها باعث بهبود سطح سلامت کارکنان و افزایش بهره وری و کاهش هزینه درمان میگردد.
همه سازمان ها در ابعاد کوچك، متوسط و بزرگ قادر به اجرای برنامه های مختلف سلامتی وپیشگیری برای کارکنان خود هستند . در ادامه چند توصیه از طرف این نهاد برای گسترش سلامت در سازمان ها ارائه می شود.
* مدیران را برای درک ارتباط بین سلامت کارکنان و بهره وری وارزشهای اقتصادی در تجارت آگاه کنید .
* در بین کارکنان هر سازمان باید نقاط حساس از نظر سلامت جسمی و روحی با استفاده از برنامه های شناسایی ریسک معین گردد.
* با شرکت های بیمه گر خود جهت حمایت از اقدامات پیشگیری وکاهش ریسك و درمان کنترل شده هماهنگی کنید.
* برنامه های حمایت کننده از سلامت اجرا کنید. ) پیاده روی را تشویق کنید . از پله استفاده کنید و امكان استفاده
از باشگاه های ورزشی را فراهم کند.
* در صورت ارائه خدمات تغذیه از فرهنگ و رژیم های غذایی سلامت حمایت بیشتری کنید.
* با معرفی الگو و نمونه از بین کارمندان سلامت، مشوق فراهم کنید. (جایزه بدهید، تخفیف قائل شوید.)
* به کارکنان در رابطه با هزینه های درمانی اطاعات بدهید و آنها را به مراقبت از خودشان با فراهم کردن اطلاعات مناسب تشویق کنید.
* موانع دسترسی به خدمات بهداشتی را کاهش دهید. ایجاد درمانگاه های مستقر در محل کار، مرخصی جهت معاینه پزشكی و مشاوره تلفنی با کارشناسان
* برنامه های موثر مدیریت درمان برای بیماری های پر هزینه همچون آسم، دیابت، و افسردگي فراهم و اجرا کنید.