زمان و آدرس محل مصاحبه برای دعوت شدگان آزمون دکتری تخصصی 95

واجدين شرايط دعوت به مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است هرگونه سوابق علمي و تحقيقاتي مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تاليف كه در زمينه هاي مربوط به اين رشته دارند ، به انضمام ريز نمرات و پايان نامه كارشناسي ارشد خود را همراه داشته باشند.
دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی هيچگونه حقي براي داوطلب کنکور دکتری آزاد اسلامی ايجاد نمي نمايد و عدم حضور در جلسه مصاحبه دکتری به منزله انصراف از پذيرش آزمون دکتری مي باشد.
نتيجه نهايي دکتری دانشگاه آزاد اسلامی پس از انجام مصاحبه علمي مشخص و توسط مرکز سنجش و پذیرش اعلام خواهد شد.

تاریخ ، زمان و آدرس محل مصاحبه برای دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال 1395

از آنجائیکه تاریخ ، زمان و محل مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 95 به تدریج اعلام می شود لازم است قبل از اقدام به جستجو از فهرست عناوین رشته هایی که زمان و محل مصاحبه آنها اعلام شده است از طریق همین سامانه اطلاع حاصل نمایید.

برای موفقیت در آزمون دکتری تخصصی سال 1396 میتوانید جزوات دکتری نرم افزار را از Academiya.ir یا شماره 09141776345 تهیه بفرمایید و در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنید و دعوت به مصاحبه شوید.

در صورتیکه شماره داوطلبی خود را در اختیار ندارید می توانید از طریق شماره تلفن گویای021:4743 کلید 3 منوی بازیابی شماره داوطلبی و پرونده آزمونها نسبت به بازیابی شماره داوطلبی خود اقدام نمائید.

شماره داوطلبی: ******

نام: ———– نام خانوادگی: ————

شماره شناسنامه: ******

رشته: مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

تاریخ مصاحبه : 95/04/20 ساعت مصاحبه : 13:30

محل مصاحبه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب-دانشكده فني

آدرس محل مصاحبه: خيابان پيروزي – بلوار ابوذر – بعد از پل پنجم – خيابان شهيد ده حقي(آهنگ).

عناوین رشته های آزمون دکتری تخصصی سال 95 که زمان و محل مصاحبه آنها اعلام شده است .

(آخرین بروز رسانی 1395/03/10)

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه دوره های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری تخصصی سال 95 دانشگاه آزاد اسلامی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد رشته عنوان رشته
50304 آبياري و زه كشي
30801 آمار
20322 آموزش زبان فرانسه
30111 آموزش رياضي
20327 ادبيات فرانسه
50207 اصلاح نباتات
50336 اصلاح نژاد دام
20402 الهيات و معارف اسلامي – تاريخ و تمدن ملل اسلامي
20409 الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلامي
50629 بيماري شناسي گياهي-پروكاريوت هاي بيماري زاي گياهي
50622 بيماري شناسي گياهي-قارچ شناسي و بيماري شناسي گياهي
50630 بيماري شناسي گياهي-نماتولوژي گياهي
50628 بيماري شناسي گياهي-ويروس شناسي و بيماري هاي ويروسي
50623 بيماري شناسي گياهي- كنترل بيولوژيك بيماري هاي گياهي
50270 بيوتكنولوژي كشاورزي – گياهي
30528 بيوشيمي
30512 بيوفيزيك
60174 تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي
50206 ترويج و آموزش كشاورزي
50335 تغذيه دام
50330 تكثير و پرورش آبزيان
50214 توسعه كشاورزي
50633 حفاظت و اصلاح چوب
30114 رياضي ـ هندسه و توپولوژي
30113 رياضي – آناليز
30112 رياضي – جبر
30115 رياضي كاربردي-آناليز عددي
30106 رياضي كاربردي-تحقيق در عمليات
20394 زبان شناسي
20334 زبان و ادبيات آلماني
20205 زبان و ادبيات عرب
50208 زراعت
30401 زمين شناسي
30407 زمين شناسي – پترولوژي
30408 زمين شناسي – تكتونيك
30405 زمين شناسي – زمين شناسي اقتصادي
30417 زمين شناسي – سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي
30420 زمين شناسي زيست محيطي
30416 زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي
30536 زيست شناسي – سلولي و تكويني گياهي
30546 زيست شناسي – سلولي و مولكولي
30548 زيست شناسي – ميكروبيولوژي
30532 زيست شناسي دريا – جانوران دريا
30531 زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا
30525 زيست شناسي- ژنتيك مولكولي
30535 زيست شناسي- سيستماتيك گياهي
30545 زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي
30579 زيست شناسي-بوم شناسي گياهي(اكولوژي گياهي)
50227 سازه هاي آبي
30326 شيمي – شيمي پليمر
30322 شيمي گرايش شيمي آلي
30319 شيمي گرايش شيمي تجزيه
30321 شيمي گرايش شيمي فيزيك
30318 شيمي گرايش شيمي كاربردي
30320 شيمي گرايش شيمي معدني
50632 صنايع خمير و كاغذ
60215 طراحي شهري
20516 علوم ارتباطات
50223 علوم باغباني – گياهان زينتي
50221 علوم باغباني – ميوه كاري
50222 علوم باغباني- سبزي كاري
50276 علوم باغباني-بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني
50275 علوم باغباني-فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباني
50220 علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي
30580 علوم جانوري – فيزيولوژي جانوري
30544 علوم جانوري- تكويني
50231 علوم جنگل
50280 علوم علفهاي هرز
30141 علوم كامپيوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعي
50517 علوم مرتع
50225 علوم و تكنولوژي بذر
50409 علوم و صنايع غذايي-تكنولوژي مواد غذايي
50425 علوم و صنايع غذايي-شيمي مواد غذايي
50420 علوم و صنايع غذايي-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي
50421 علوم و صنايع غذايي-ميكروبيولوژي مواد غذايي
50236 علوم و مهندسي آبخيزداري
50631 فرآورده هاي چند سازه چوب
20543 فرهنگ و ارتباطات
20443 فقه شافعي
21002 فلسفه
21008 فلسفه اسلامي
21004 فلسفه تطبيقي
21003 فلسفه علم
60146 فلسفه هنر
30604 فيزيك دريا
20424 كلام
20451 كلام-كلام اسلامي
50126 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك-بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
50125 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك-شيمي و حاصلخيزي خاك
10109 مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
50289 مديريت صنايع چوب و كاغذ
50127 مديريت منابع خاك-پيدايش،رده بندي وارزيابي خاك
50128 مديريت منابع خاك-فيزيك و حفاظت خاك
60206 معماري
60231 معماري منظر
50313 مكانيزاسيون كشاورزي
40111 مهندسي پزشكي – بيوالكتريك
40201 مهندسي شيمي
40225 مهندسي شيمي-طراحي،شبيه سازي و كنترل فرآيندها
40310 مهندسي صنايع
40510 مهندسي معدن
40541 مهندسي معدن – اكتشاف مواد معدني
41203 مهندسي هسته اي – مهندسي پرتوپزشكي
50391 مهندسي اقتصاد كشاورزي – سياست و توسعه كشاورزي
50392 مهندسي اقتصاد كشاورزي-اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
50394 مهندسي اقتصاد كشاورزي-اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
50393 مهندسي اقتصاد كشاورزي-بازاريابي محصولات كشاورزي
40123 مهندسي برق ـ قدرت
40145 مهندسي برق – مخابرات
40101 مهندسي برق- الكترونيك
40151 مهندسي برق- كنترل
40178 مهندسي پزشكي – مهندسي بافت
40118 مهندسي پزشكي-بيومواد
40222 مهندسي پليمر – مهندسي پليمر
40018 مهندسي شيمي – مهندسي پليمر
40259 مهندسي شيمي – مهندسي محيط زيست
40017 مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي و مهندسي بيوشيمي
40015 مهندسي شيمي-پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي
40312 مهندسي صنايع-اتوماسيون
40313 مهندسي صنايع-تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم
40455 مهندسي عمران ـ حمل و نقل
40471 مهندسي عمران – سازه
40392 مهندسي عمران – مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
40390 مهندسي عمران – مهندسي محيط زيست
40486 مهندسي عمران -راه وترابري
40444 مهندسي عمران- ژئوتكنيك
40394 مهندسي عمران-مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي
41009 مهندسي فناوري اطلاعات
41044 مهندسي كامپيوتر – هوش مصنوعي و رباتيكز
41005 مهندسي كامپيوتر- معماري سيستمهاي كامپيوتري
41002 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
50112 مهندسي كشاورزي – علوم طيور
40733 مهندسي متالورژي و مواد
50389 مهندسي مكانيك بيوسيستم-انرژي هاي تجديد پذير
50295 مهندسي مكانيك بيوسيستم-طراحي ماشين هاي كشاورزي
50390 مهندسي مكانيك بيوسيستم-فناوري پس از برداشت
50334 مهندسي منابع آب
40803 مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي
40818 مهندسي نساجي- شيمي نساجي
40291 مهندسي نفت-مخازن
41201 مهندسي هسته اي – مهندسي انرژي هسته اي
41106 مهندسي هوافضا
50617 هواشناسي كشاورزي