خلاصه ای از کتاب کارآفرین یک دقیقه ای

خلاصه ای از کتاب کارآفرین یک دقیقه ای

النچارد در کتاب کارآفرین یک دقیقه ای داستانی تخیلی و البته الهام بخش درباره ی کشف توانایی های شما در تأسیس یک شرکت، کارآفرینی و مهارت در فروش را به روایت کشیده است. در این داستان جاد مک کارلی، قهرمان این داستان که از کودکی  رویای داشتن تجارت خودش را در سر میپروراند می تواند با استفاده از توانایی های خودش و گرفتن پند و اندرز و تجربیات افراد مطرح در حوزه کاری خود این رؤیا را به واقعیت تبدیل کند و مدیری موفق در زندگی خود شود. در این داستان باوجود تخیلی بودن بیشتر پنددهندگان داستان افرادی واقعی هستند. بالنچارد و هوستون در طی داستان به سه اصل تمرکز دارند که اگر کسی بخواهد کارآفرین واقعی باشد باید آن ها را در نظر بگیرد.

اصل اول: وضعیت مالی است. بسیاری از مؤسسان به این دلیل از عرصه ی تجارت خارج می شوند که نمی دانند چگونه بر داراییشان مدیریت داشته باشند و متوجه این  نکته نیستند که موفقیت آنها به سه چیز بستگی دارد: پول نقد، پول نقد، پول نقد

 اصل دوم: به افرادی که با شما کار می کنند مربوط میشود. قدرت دادن به دیگران که در تجارت شما مسئولیت بپذیرید، خاطر شما را آسوده می کند تا مجبور نباشید هر کاری را خودتان انجام دهید. همین که افرادتان احساس اقتدار کنند مانند صاحبان  شرکت عمل میکنند.

اصل سوم: رفتار درست با مشتریان است، اگر ماهرترین تکنسین دنیا هم باشید ولی با مشتریانتان درست رفتار نکنید هیچ کاری را از پیش نمی برید.

کتاب کارآفرین یک دقیقه ای با تمرکز بر چند اصل احتمال موفقیت شما را افزایش  میدهد. کنت بالنچارد نویسنده این کتاب این اصول را در قالب 12 سرفصل بیان کرده است. این اصول را به صورت خلاصه و نکته ای در زیر بخوانید:

 شکل گیری شالوده محکم

 با افرادی نشستوبرخاست داشته باشید که مورد تحسین شما هستند و می توانید از آن ها بیاموزید.

دفترچه ای از حکمت هایی که می خوانید، می شنوید و می آموزید به همراه داشته

باشید و چکیده ای از آموخته هایتان را در قالب بصیرت های یک دقیقه ای در آن بیاورید.

یک زندگی خوب بر اساس ارزش های قوی، محکم و ثابتی بناشده است از قبیل درستی و امانت، عشق، صداقت و کار هدفمند.

 هیچگاه برای برنده شدن نیاز به فریب دادن دیگران ندارید.

آنچه درست است از کسی که درست تر است مهم تر است.

رشد در دانش

شما هر سال همین فرد هستید به جز اشخاصی که ملاقات میکنید و کتاب هایی  که میخوانید.می توانید آنچه را می خواهید به دست بیاورید به شرط این که به مردم نیز کمک کنید  آنچه را میخواهند به دست بیاورند. با گوشهایتان رهبری کنید.موفقیت زمانی اتفاق می افتد که فرصت و آمادگی با یکدیگر ملاقات میکنند.

 اینکه چه کسی را می شناسید تعیین کننده نیست، بلکه مهم این است که چه کسی شما را می شناسد و درباره ی شما چطور فکر میکنند.

وقتی احساس می کنید که لحظات بر سرنوشت شما چطور فکر میکنند.

 وقتی احساس می کنید که لحظات بر سرنوشت شما تأثیر میکنند فرصت را دریابید.

آموختن مهارت

تواضع به شما کمک می کند که فرصت آموختن را از دست ندهد و در رشته ی مهارتی خودتان رشد کنید.

مراقب اعدادتان باشید تا اعدادتان نیز از شما مراقبت کنند.

برای ایجاد یک تجارت موفق، نخست باید بر اصول و مقدمات آن مسلط شوید.

 برای اینکه مربی تان مؤثر باشد باید شما نیز یک کارآموز مشتاق و متعهد باشید.

همیشه نتیجه دلخواهتان را جلوتر از زمان مجسم کنید.

در فروش و در هر تجارت دیگری همواره روی صحنه هستید – پس همان طور هم رفتار کنید.

 اشکال تأسیس را پیدا کن

همت، سوختی است که می تواند باعث رخداد رویدادهای تأثیرگذار و متحولکننده در زندگی شود.

آنچه را که نسبت به انجامش هیجان زده هستید شناسایی کنید. سعی کنید بیشتر همان کار را انجام دهید.

از رؤیاپردازی های بزرگ نترسید.

از شغلتان تا زمانی که در زمینه ی دیگری به موفقیت نرسیده اید دست نکشید.

اگر هیچ کس برای کاری که شما دوست دارید پولی به شما میپردازد، پس شما یک سرگرمی دارید نه یک شغل.

به دست آوردن یک هم تیمی زندگی

در مسیر حرکت شرکتتان، اشخاص اندکی هستند که بدون دلیل وارد زندگی تانشوند.

یک مؤسس موفق شدن و درعین حال همسرداری، نباید از سوی دو همسر، انحصاری و نامربوط پنداشته شود.

وقتی موضوع پیدا کردن شریک زندگی است، سیرت و صفات ممتاز و ارزش ها، بر شخصیت و ظاهر، برتری دارد.

برای تشکیل یک زندگی زناشویی موفق، به خصوص اگر یک مؤسس هستید، اطمینان یابید که متعهد می شوید به جز زمان خواب و غذا، زمانی دیگر را نیز به باهم بودن  اختصاص میدهید.

شما و همسرتان یک تیم هستید، مانند یک تیم عمل کنید.

دری باز می شود

بسیاری از مردم رویاهای بسیار کوچکی دارند. همیشه به خاطر داشته باشید هیچ گاه  چیزی بیشتر از آنچه رویایش را دارید نمی یابید. پس رویایی بزرگ خلق کنید.وقتی فرصت در خانه تان را میزند آن را بقاپید.

هیچ گاه اجازه ندهید مخارجتان از درآمدتان بیشتر شود.

بانکدار مشتریان نشوید. جمع آوری به موقع و صورت حساب ها مهم است.

 مشتریان شما خون رگ های شرکت شما هستند- آن ها صورت حساب ها را پرداخت میکنند.

کارکنانتان را بپرورانید. آن ها هستند که باعث همه ی  اتفاقات هستند. بدون آنها شما دیگر شرکتی ندارید.

شروع شرکت

 وقتی میخواهید همه ی کارها را انجام دهید باید به شیوه هایی برای ایجاد منابع جدید درآمد فکر کنید.

اگر فقط بر هزینه های مدیریت تمرکز کنید، تجارتتان هیچ گاه رشد نمیکند.

وقتی تجارتتان به سطح جدیدی می رسد، از راهنمایی گرفتن نترسید.

اگر بخواهید در تجارت باقی بمانید، سودآوری، یک الزام است.

دردهای رشد مالی

برای یک مؤسس، راز موفقیت تولید این است: پول نقد، پول نقد، پول نقد

بدون مدیریت درست نقدینگی، هیچ گاه نمیتوانید یک مؤسس باشید.

سود، تحسینی است که بابت مراقبت از مشتریانتان و  ایجاد یک محیط انگیزه بخش برای کارکنانتان، به دست می آورید.

ایجاد یک خدمت رسانی افسانه ای

به دنبال گذراندن لحظات حقیقی با مشتریانتان باشید. تا آن نوع تجربه ای را که میخواهید آن ها داشته باشد خلق کنید.

به مشتریانتان گوش کنید؛ کشف نظرات آن ها برای تجربه ی مشتری، می تواند حتی دیدگاه و خدمت رسانی شرکت شما را بهتر کند.

شرکتتان را پر از اردک نکنید. اجازه دهید افرادتان مانند عقاب، اوج بگیرند تا بتوانید عالی ترین خدمت را به مشتری عرضه کنند.

 کمک به مردم برای اوجگیری مثل عقاب ها کارکنان امروز یک رابطه شراکتی می خواهند نه یک سلسله مراتب بالا به پایین را.

هرکسی باید تشویق گردد تا یک رهبر شود.

یک نظام مدیریتی اجرایی مؤثر به جای مقایسه کردن و سرزنش افراد، به آن ها کمک می کند تا برنده شوند.

 بهترین مدیرت، مربیگری روزانه است. مربی گری روزانه باعث می شود مردم کارها را درست انجام دهند. مربی گری

روزانه تلاش افراد را وقتی که از مسیر خارج شده اند باز  جهت دهی میکند.

کار هم مثل زندگی، یعنی گرفتن نمره الف.

کارکنان مشتاق و مشتریان وفادار، موفقیت را به سازمان شما می کشانند.

مسائل مربوط به خود

موفقیت درازمدت فراتر است از ایجاد اعداد و ارقام فردا.اگر به روابط کاری یا خانوادگی تان خوراک نرسانید،  روی به زوال میگذراند.

 نقطه قوتی که زیادی به کار گرفته شود موجب خسران می شود.

اولویت هایتان را به نظم درآورید.

با یک زندگی زناشویی متعادل برای تعادل زندگی تجاری تان بکوشید.

پیوسته در جست وجوی حکمت از جانب مربیان و راهنماهایتان باشید.

تغییر اوضاع اینکه با صبر و شکیبایی یک راهبرد تجاری خشک را  اجرا کنید خیلی بهتر است تا بیپروا و بی ملاحظه به سمترشد بتازید.

یک رهبری نامناسب می تواند شما را به مسیرهایی  بکشاند که به هیچ وجه قصد رفتنش را ندارید.

 یک رهبر درست در زمان درست میتواند کمک کند تا امور در جهت درست هدایت شوند.

جمع بندی

برای داشتن یک زندگی شاد و سرشار، نسبت به ثروت، زمان و استعدادتان سخاوتمند باشید.

دادن بسیار ستوده تر از گرفتن است.همه ی ما میراثی از خود به جا می گذاریم. به طور تعمدی با میراثی که به جا می گذارید تفاوت مثبت ایجاد کنید

.نمی توانید برکت و موهبتی را که از یاری و عفو دیگران  به دست میآورید تصور کنید.

در آخر بیست صفت یک کارآفرین موفق که در این کتاب آورده شده است را بخوانید:

بیست صفت یک کارآفرین موفق

1. کاردان 2. هدفمند و بااراده 3. متمرکز 4. خطرپذیر5. فروش مدار 6. حلال مشکل 7. صاحب نظر، نظر گرا 8.  خوشبین 9. رهبری مدار 10. بلندهمت 11. مبتکر 12.امین و درستکار 13 . انعطافپذیر و سازگار 14. گویا و فصیح 15. خودانگیخته 16. راهبردی 17. تیم مدار 18.مصمم 19. کنجکاو 20. متعادل