بایگانی برچسب: s

فلات آذربایجان

تحولات زمین شناسی فلات اذربایجان

فلات آذربایجان در شمال غربی ایران واقع شده است. این ناحیه در محل برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس با امتداد شرقی – غربی و شمال غربی – جنوب شرقی قرار دارد. حرکات کوهزایی و فعالیت آتشفشانی اواخر دوره ترشیاری و اوایل کواترنر سبب پیدایش ناهمواری های آذربایجان شده اند. فلات آذربایجان در طول دوران مختلف زمین شناسی در معرض تغییرات فراوانی بوده است. فلات آذربایجان گاهی در اثر خشکی زایی از زیر آب بالا آمده و گاهی به زیر آب رفته است. ادامه خواندن فلات آذربایجان

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی از گذشته دور پل ارتباطی با کشورهای منطقه قفقاز و اروپا بوده است. استان آذربایجان شرقی با وسعت 45490/88  کیلومتر مربع در شمال غرب ایران واقع شده است که 7/2 درصد از مساحت کشور را دربر میگیرد و از این نظر، یازدهمین استان کشور است. آذربایجان شرقی از نظر موقعیت جغرافیایی بین نصف النهارها 45 درجه و 30 دقیقه تا 47 درجه و 43 دقیقه طول شرقی و مدارهای 36 درجه و 47 دقیقه تا 38 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. ادامه خواندن آذربایجان شرقی

گنبد سرخ مراغه

گنبد سرخ مراغه

گنبد سرخ از قدیمی ترین آثار دوره سلجوقی است. تاریخ احداث بنا براساس کتیبه کوفی سر در بنا 542 هجری قمری است. کتیبه دیگر این بنا دربردارنده نام بانی گنبد سرخ ( عزیزالعزیزبن محمود بن سعد )، حاکم آذربایجان می باشد. همچنین نام سازنده بنا بنام المحسن المعمار در کتیبه دیگری از بنا مشخص شده و بقیه کتیبه های کوفی آن آیات قرآنی است.

شیوه خاص معماری آجری و تزئینات هر یک از طاق نماها، این اثر را کاملا برجسته کرده و برابر نظر اریک شرودر در کتاب صنایع ایران، تزئینات ستون های آجری نمای ورودی آن از شاهکارهای معماری آجری جهان است.

تلفیق کاشی و آجر در عصر سلجوقی برای اولین بار از این اثر آغاز شده و استفاده از کاشی بصورت محدود در نمای ورودی در بالای سردرآن به شیوه هنرمندانه جلوه خاصی به این بنا بخشیده است. ادامه خواندن گنبد سرخ مراغه