بایگانی برچسب: s

مدیریت ریسک های مرتبط با پروژه های تونل

مدیریت ریسک های مرتبط با پروژه های تونل

لغت نامه وبستر کلمه ریسک را اینگونه ترجمه می کند “قرار گرفتن در شرایط خطیر” به همین ترتیب کلمه ریسکی به معنی “کامال مخاطره آمیز”. به طور واضح هر ریسکی تبعاتی به دنبال خواهد داشت. که این تبعات بسته به شرایط می توانند در بازه ی خفیف تا شدید قرار بگیرند. در این میان فهمیدن و درک عمیق ریسک ها در کنار اخذ تصمیم مناسب برای کاهش احتمال وقوع ریسک ها و یا کاهش تبعات منفی آنها وظیفه ای است که بر عهده مهندسان قرار دارد. به دلایل بسیار تونل سازی در ساخت و ساز، شغلی با ریسک بالا محسوب می گردد. به طور کلی، دو دلیل پایه قابل ذکر است : ادامه خواندن مدیریت ریسک های مرتبط با پروژه های تونل

مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول – نوبت اول شهرداری مراغه

شهرداری مراغه به استناد مجوز شماره 355 مورخ 15/11/92 و شماره 283 مورخ 6/11/92 شورای اسلامی محترم شهر مراغه در نظر دارد پروژه های ذیل را به شرکت های واجد الشرایط و دارای صلاحیت از معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری که دارای پایه 5 ابنیه و راه و باند و بالاتر هستند واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران محترم دعوت می شود تا تاریخ 12/12/92 روز دوشنبه به امور قراردادهای شهرداری مراغه واقع در خیابان قدس – شهرداری مرکزی مراغه – طبقه همکف – اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند. ضمنا اطلاعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://IETS.MPORG.ir   قابل دسترسی می باشد و شماره تلفن 04212229840 واحد امور قراردادها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در اوقات اداری در رابطه با مناقصات ذیل می باشد. ادامه خواندن مناقصه عمومی