بایگانی برچسب: s

شاخص بیوشیمیایی رنگ چای

شاخص بیوشیمیایی رنگ چای

رنگ درخشان و سایه روشن های چای دم كرده دو ویژگی مهم علاوه برطعم، رنگ و بو هستند. جذابیت چای به رنگ آن است وهمیشه مشتریان را در هنگام تصمیم گیری برای خرید محصول تحت تاثیر قرار می دهد. رنگ غیر منتظره شاید نشانه ای از كیفیت پایین چای باشد. ادامه خواندن شاخص بیوشیمیایی رنگ چای