بایگانی برچسب‌ها: الپاروسکوپی

کیست پانکراس

 Pancreatic cyst کیست پانکراس

در این بیماری، یک کیسه پر از مایع در شکم وجود دارد. این کیسه میتواند حاوی بافت پانکراس، آنزیمهای پانکراس و خون باشد. این عارضه بیشتر در کودکان ظاهر میشود ادامه‌ی خواندن

  • کیست پانکراس
  • کیست پانکراس چیست
  • درمان کیست پانکراس
  • کیست لوزالمعده
  • کیست کاذب پانکراس
  • کیست معده