بایگانی برچسب: s

TPM and 5S

تاثیر پیاده سازى 5S در اجراى موفقیت آمیز

TPM یك برنامه نگهدارى و تعمیرات بر اساس مفاهیم جدید نگهدارى و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات است كه هدف اصلى آن افزایش مشهود بهره ورى در كنار افزایش رضایت شغلى و مسایل انسانى است و باعث مى شود نگهدارى و تعمیرات بر روى قسمت هاى بسیار مهم و حیاتى سازمان متمركز شود. ادامه خواندن TPM and 5S