بایگانی برچسب: s

صرافى توسـعه صادرات

بازوى یك بانك

صرافى توسـعه صادرات بـه عنوان اولین صرافى مجاز بانك های دولتی كشـور در مرداد ماه سـال 1383 و در پی مصوبه شـوراى پول و اعتبار در سال 1382 كه به بانك هاى خصوصى و دولتى اجازه  می داد تا در قالب شـركت هاى سـهامى خـاص، صرافى هایى را خارج از نام بانك ها تاسـیس كنند، فعالیـت خـود را آغاز كرد. در گفتگویى كه با سـیدجلال جلیلیان، مدیر عامل این شـركت صرافى داشتیم، به تشریح اهداف تشكیل این شركت و چگونگى عملكرد آن پرداخت.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای توسعه صادرات  و رونق اقتصادی کسب و کارهای ایرانی

در صورتیکه میخواهید سایت خود را تبلیغ کنید کافیست در mycityad.ir درج آگهی کنید.
ادامه خواندن صرافى توسـعه صادرات