بایگانی برچسب: s

بیمه چیست

بیمه چیست؟

همان طور که می دانیم امروزه اکثر مردم پی برده اند که زندگی پر از خطرها و حوادث غیرمنتظره ای است که می توانند پیامدهای گسترده و جبران ناپذیری را بر ما  تحمیل کنند و یا به طورکلی آن را نابود سازند!

شما در حال رانندگی هستید که ناگهان کنترل خودرو خود را از دست می دهید و با برخورد به خودروی دیگر علاوه بر خسارت زدن به ماشین خود، اسباب موردنیاز برای از هم پاشیدن زندگی طرف مقابل و عزای چند خانواده را نیز فراهم میکنید.

شرکتها و موسسات بیمه میتوانند خدمات خود را در mycityad.ir بصورت آگهی ستاره دار درج نمایند تا در نتایج جستجو Google در صفحات اول دیده شوند.

ادامه خواندن بیمه چیست