بایگانی برچسب: s

داده کاوی

داده کاوی

در دنیای کسب و کار ، داده های شرکت ها و مشتریان به عنوان یکی از سرمایه های استراتژیک آنها مطرح هستند. توانایی استخراج دانش واطلاعات مفیدموجود در این داده ها و امکان استفاده از این دانش در جهان رقابتی امروز ، بسیار حائز اهمیت است. به کل فرآیند به کارگیری یک متدولوژی برمبنای کامپیوتر ، که شامل تکنیک های جدید برای کشف دانش از داده ها می باشد ، داده کاوی گفته می شود.

  ادامه خواندن داده کاوی