بایگانی برچسب: s

شيوه تغيير در فرايند تحول سازمان

شيوه تغيير در فرايند تحول سازمان
برای رسيدن به هر مقصدی و دستيابی به هر هدفی ضرورت انتخاب راه و مسير مناسب انکار ناپذیر است . در فرآیند تغيير در سازمان نيز این اصل صادق است. پس از تشخيص ضرورت تغيير و شناسایی نقاط تغيير اكنون زمان انتخاب شيوه مناسب برای تغيير فرارسيده است .اگر چه نمی توان برای همۀ سازمان ها و اهداف تغيير یک شيوه معين را تجویز نمود ، اما مسير كليۀ تلاش های انجام شده در تغيير سازمانی را می توان در چهار شيوه اساسی زیر جمع بندی نمود.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای سازمانهای دولتی و خصوصی

درج آگهی تبلیغاتی نیازمندی سازمانی در mycityad.ir امکانپذیر است.
ادامه خواندن شيوه تغيير در فرايند تحول سازمان