بایگانی برچسب: s

چشمه دیدنی قلقل دامغان

چشمه دیدنی قلقل

چشمه دیدنی و خاطره انگیز قلقل در ٦٠ کیلومتری شمال غربی شهرستان دامغان واقع گردیده است. برای رفـتن بـه ایـن چشـمه باصفا ابتدا روستاهای کوهستانی صح، دروار، تویه و دهخدا را طی نموده سپس جاده حاشیه دفتر مخابراتی روسـتای دهخـدا را ٥/١کیلومتر به طرف شمال غربی پمیوده تا به محل چشمه برسید. چشمه در میان یک تنگه کوچک اما سرسبز و زیبا واقع شـده اسـت آب چشمه از انتهای شکاف ٧ متری یک کوه سنگی، قلقل کنان می جوشد و خارج می شـود . بـه همـین مناسـبت اهـالی منطقـه از گذشته یها دور به آن چشمه قلقل یا قلقله می گویند.

درج آگهی استان سمنان در سایت mycityad.ir امکان پذیر هست.

با درج آگهی در سایت نیازمندیهای رایگان mycityad.ir دیدنی های شهر و استان خود را میتوانید معرفی و بصورت آگهی درج آگهی نمایید تا کل ایران از طبیعت شهر شما باخبر شوند. ادامه خواندن چشمه دیدنی قلقل دامغان