بایگانی برچسب: s

روستای دروار

روستای دروار

روستای دروار در انتهای غربی شهرستان دامغان و در فاصله ٤٥ کیلومتری شهرستان دامغان قرار گرفته است. جمعیـت ثابـت روستا حدوداً ١٢٠٠ نفر و در فصل تابستان تا ٢ برابر افزایش می یابد  نشانه های باستانی حاکی از دیرینگی ایـن روسـتا اسـت . ادامه خواندن روستای دروار