بایگانی برچسب: s

کوچه باغهای سمنان

سمنان

کوچه باغهای سمنان

کوچه باغهای سمنان واقع در پشت (ضلع جنوبی) بلوار هفده شهریور توجه هر مسافری که تصویری کـویری از سـمنان دارد را بـه خود جلب می کند این کوچه ها باغ که در وسط شهرستان سمنان واقع شده است باقی مانده از بافت طبیعی شـهر اسـت کـه پـر از درختان انار، انجیر، توت و … است خصوصاً نهری که در آن جاری است در شرایط کویری همچون طلایـی میـدرخشـد ایـن کوچـه  ها باغ برای مسافرین یا دانشجویانی که در این شهر سمنان تحصیل می کنند می تواند جالب توجه باشد طبیعتی که باید در حفـظ آن کوشـا باشیم ادامه خواندن کوچه باغهای سمنان

روستای دروار

روستای دروار

روستای دروار در انتهای غربی شهرستان دامغان و در فاصله ٤٥ کیلومتری شهرستان دامغان قرار گرفته است. جمعیـت ثابـت روستا حدوداً ١٢٠٠ نفر و در فصل تابستان تا ٢ برابر افزایش می یابد  نشانه های باستانی حاکی از دیرینگی ایـن روسـتا اسـت . ادامه خواندن روستای دروار