بایگانی برچسب: s

درج آگهی استان البرز

استان البرز یا همان کرج سابق در زبان باستانی به شکل هَربُرز بوده است. در این کلمه << هر >> به معنای کوه و << برز>> به معنای بلندی آمده است. استان البرز کوچک ترین استان ایران که نام آن برگرفته از مرتفع ترین رشته کوه های کشور است، با مساحت 5125 کیلومتر مربع، کمتر از نیم درصد (حدود 0.31 درصد ) از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است. ادامه خواندن درج آگهی استان البرز