بایگانی برچسب: s

مرکز درمان سوء مصرف مواد جالینوس مراغه

مرکز درمان سوء مصرف مواد جالینوس مراغه

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد جالینوس بمدیریت آقای دکتر میر فردوس

پذیرش از ساعت 9 صبح الی 13 می باشد.

اعتیاد شما را ما با روشهای موثر ریشه کن میکنیم.

آدرس : مراغه، خیابان شیخ تاج ، کوچه حاجی غفار ، طبقه دوم

تلفن تماس : 04212252420

فاکس: 04212252421 ادامه خواندن مرکز درمان سوء مصرف مواد جالینوس مراغه