بایگانی برچسب: s

پیدایش پسی كانالیز

– پیدایش پسی كانالیز
گستردگی دستگاه فلسفی فرویدیسم، همانند یهای پسی كانالی تیك در تئوریهای فلاسفه گذشته، سرشاری نوشته های شوپنهاور، نیچه و فروید، نظر فروید درباره این دو متفكر، كشف جنسیت و مسخرگی ها ،پاسخ فروید به مخالفین ارزیابی ها و دست اندازی های فروید در قسمت امور روانی و بعدها با گسترش در كلیه شـئون روانـی، فرهنگی و ذوقی، و سرانجام شمولی كه در واپسین مراحل به تمام زندگی بشری پیدا نمـود و همچـون یـك دستگاه فلسفی كامل شناخته شد  ادامه خواندن پیدایش پسی كانالیز

مديريت سلامت کارکنان

مديريت سلامت کارکنان
رشد و پایداری یک تجارت با سلامت کارکنان مرتبط است و هزینه های مربوط به درمان بیماري ها بار سنگینی را به دوش شرکت ها و سازمانها قرار داده است که علی رغم اتخاذ تدابیر مختلف؛ منجر به صرفه جوئی چشمگیری نشده است. کارفرمایان آینده نگر به طور فزاینده ای به این نكته توجه می کنند که سلامت کارکنان با سلامت تجارت آنها در ارتباط بوده و این موضوع پشتوانه ای بسیار مهم برای کسب و کار آنها به حساب می آید.

ارایه درگاه پرداخت بانکی برای فروش تجهیزات پزشکی مجاز در ePayBank.ir

تبلیغات خدمات پزشکی، مطب ، کلینیک و تخصص پزشکان و دانشجویان پزشکی و سایر دانش آموختگان کشور در mycityad.ir بسادگی درج آگهی و بروز رسانی آگهی فراهم هست
ادامه خواندن مديريت سلامت کارکنان