بایگانی برچسب‌ها: سرمایه گذاری مطمئن

تحلیل ساختاری درون صنایع

تحلیل ساختاری درون صنایع

تحلیل ساختاری یک صنعت بر پایه شناخت منابع و توان پنج نیروی رقابتی استوار است که ماهیت رقابت در درون صنعت و پتانسیل سوددهی آن را تعیین میکنند. در بیشتر صنایع، اگر نگوئیم همه آنها، شرکتهایی وجود دارند که استراتژیهای رقابتی بسیار متفاوتی را اتخاذ کردهاند. آنها این استراتژیهای گوناگون را در ابعادی نظیر گسترگی خط تولید، میزان ادغام عمودی و غیره بکار گرفتهاند و به سهمهای متفاوتی از بازار دست یافته اند. همچنین برخی شرکتها همواره از حیث میزان بازگشت سرمایه به کارگرفته شده از دیگران موفق تر بوده اند. ادامه‌ی خواندن