بایگانی برچسب‌ها: سوالات ازدواج

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت و نامناسب بودن برای ازدواج

بیشتر گزینه های نامناسب برای ازدواج افرادی هستند که اختلال شخـصیت دارنـد یا دارای برخی از ویژگی های اختلال شخصیت هستند. اختلال شخصیت توسط روانشناسان و روانپزشکان تشخیص داده می شـود. تـشخیص اخـتلال شخـصیت کـار سـاده ای نیـست و کاملاً تخصصی است. ادامه‌ی خواندن

  • کار در منزل ورامین
  • کاردرمنزل ورامین
  • کاردرمنزل درورامین
  • کار در منزل در ورامین