بایگانی برچسب: s

غار چاه دیو

غار چاه دیو

غار چاه دیو در فاصله ده کیلومتری از شهرستان دامغان و در شمال مزرعه فرح زاد روستای طاق واقع شده است. فاصله ایـن غـار از این مزرعه حدود یک کیلومتر و از روستای طاق دو کیلومتر می باشد ویژگی منحصر به فرد این غار آن است که بـر خـلاف تمـامی غارهای ایران در دل دشت و در درون چاهی به عمق هفت متر قرار گرفته است. بطوری که دهانه ورودی آن در درون چـاه از نگـاه رهگذران پنهان مانده است. ما در این تحقیق در پی آن که ویژگیهای  غار مرموز و ناشناخته زیرزمینی را بـه علاقمنـدان بـه این رشته و جامعه علمی کشور بشناسانم تا زمینه ی برای انجام تحقیقات گسترده جهت شناسایی علمی و دقیق این غار فراهم شود.

ادامه خواندن غار چاه دیو