بایگانی برچسب: s

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی از گذشته دور پل ارتباطی با کشورهای منطقه قفقاز و اروپا بوده است. استان آذربایجان شرقی با وسعت 45490/88  کیلومتر مربع در شمال غرب ایران واقع شده است که 7/2 درصد از مساحت کشور را دربر میگیرد و از این نظر، یازدهمین استان کشور است. آذربایجان شرقی از نظر موقعیت جغرافیایی بین نصف النهارها 45 درجه و 30 دقیقه تا 47 درجه و 43 دقیقه طول شرقی و مدارهای 36 درجه و 47 دقیقه تا 38 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. ادامه خواندن آذربایجان شرقی