بایگانی برچسب: s

درج آگهی شهر دیباج

شهر دیباج

شهر دیباج در فاصله یک ٥٤ لومتری شمال شرقی شهرستان دامغان در مسیر جاده دامغان به گلوگاه مازندران با ارتفاع ١٨٥٠ متـر از سطح دریا در طول جغراف ١٤/٥٤ ییای و عرض جغراف ٢٦/٣٦ ییای واقع گردیده است.

شهر خوش آب و هوا و حاصلخیز دی باج که زیبایی دل فریب آن هر بیننـده را بـه تحسـ ین وا میـ دارد. در بهـاران زیبـاتر ین چشـم اندازها را پیش روی ساکنان و مسافران می گشاید . عنوان دیباج «چهارده» از کنیه امامزاده محمد، فرزند بلافصل امام جعفر صـادق ( ع) مدفون در این شهر شهرت یافته است.

آیا میخواهید آگهی شما در شهر و استان مورد نظر بصورت زیبا نمایش و ایندکس شود؟

آیا میخواهید تبلیغات شهری خود را در سایت درج آگهی ثبت نمایید؟

آیا اطلاع دارید که با درج آگهی در mycityad.ir میتوانید آگهی شهری و استانی درج کنید؟ ادامه خواندن درج آگهی شهر دیباج