بایگانی برچسب: s

تسهیلات ویژه شهرداری مراغه

تسهیلات ویژه شهرداری مراغه به شهروندان عزیز مراغه

شهرداری مراغه در نظر دارد به استناد ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 به منظور جذب مشارکت مردم در توسعه عمران شهری و ایجاد انگیزه و تشویق سرمایه گذاران در امر ساخت و ساز و رونق آن و همچنین ارائه خدمات بهینه و مطلوب شهروندان عزیز تسهیلاتی به شرح ذیل اعمال نماید.

شرح عوارض

  1. عوارض نوسازی و خدمات
  2. کلیه عوارضات پروانه های ساختمانی
  3. کلیه عوارض ابقاء ماده صد به غیر از جریمه
  4. عوارض کسب و پیشه
  5. تامین سرانه
  6. تفکیک طبقاتی

آبان ماه 25% – آذر ماه 20% – دی ماه 15% – بهمن ماه 10% – تا 25 اسفند 5%

توضیح اینکه انبوه سازان محترمی که در طول سال 92 بیش از 3 فقره پروانه ساختمانی اخذ نمایند در صورت پرداخت نقدی از پروانه سوم به بعد 10% به ضرایب تعدیل مندرج در بندهای 2 و 5 و 6 جدول فوق اضافه و تشویق خواهند شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه