بایگانی برچسب: s

مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول – نوبت اول شهرداری مراغه

شهرداری مراغه به استناد مجوز شماره 355 مورخ 15/11/92 و شماره 283 مورخ 6/11/92 شورای اسلامی محترم شهر مراغه در نظر دارد پروژه های ذیل را به شرکت های واجد الشرایط و دارای صلاحیت از معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری که دارای پایه 5 ابنیه و راه و باند و بالاتر هستند واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران محترم دعوت می شود تا تاریخ 12/12/92 روز دوشنبه به امور قراردادهای شهرداری مراغه واقع در خیابان قدس – شهرداری مرکزی مراغه – طبقه همکف – اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند. ضمنا اطلاعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://IETS.MPORG.ir   قابل دسترسی می باشد و شماره تلفن 04212229840 واحد امور قراردادها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در اوقات اداری در رابطه با مناقصات ذیل می باشد. ادامه خواندن مناقصه عمومی

تسهیلات ویژه شهرداری مراغه

تسهیلات ویژه شهرداری مراغه به شهروندان عزیز مراغه

شهرداری مراغه در نظر دارد به استناد ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 به منظور جذب مشارکت مردم در توسعه عمران شهری و ایجاد انگیزه و تشویق سرمایه گذاران در امر ساخت و ساز و رونق آن و همچنین ارائه خدمات بهینه و مطلوب شهروندان عزیز تسهیلاتی به شرح ذیل اعمال نماید.

شرح عوارض

  1. عوارض نوسازی و خدمات
  2. کلیه عوارضات پروانه های ساختمانی
  3. کلیه عوارض ابقاء ماده صد به غیر از جریمه
  4. عوارض کسب و پیشه
  5. تامین سرانه
  6. تفکیک طبقاتی

آبان ماه 25% – آذر ماه 20% – دی ماه 15% – بهمن ماه 10% – تا 25 اسفند 5%

توضیح اینکه انبوه سازان محترمی که در طول سال 92 بیش از 3 فقره پروانه ساختمانی اخذ نمایند در صورت پرداخت نقدی از پروانه سوم به بعد 10% به ضرایب تعدیل مندرج در بندهای 2 و 5 و 6 جدول فوق اضافه و تشویق خواهند شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه